Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 19 of 19 total

Problem solving in the new curriculum for the fourth year of secondary public school (5 hours of mathematics a week). (Problem solving in het nieuwe leerplan van het tweede jaar van de tweede graad ASO met 5 uur wiskunde van het gemeenschapsonderwijs.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 20, No. 80, 389-411 (1994).
Classification: G53
1
Catalansche Zahlen. (Catalangetallen.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 73, 74-84 (1993).
Classification: K24
2
Fraktale. (Fractalen.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 74, 161-171 (1993).
Classification: I94
3
Eine einfache Differentialgleichung. (Een eenvoudige differentiaalvergelijking.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 73, 41-47 (1993).
Classification: I74
4
Galilei und die Zykloide. (Was Galilei aan het wiel blijven hangen.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 74, 173-188 (1993).
Classification: I44
5
Boolsche Geraden und Ebenen. (Boolerechten in boolevlakken.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 74, 145-160 (1993).
Classification: H50
6
Lhuilier und Polyeder, fuer die Eulers Formel nicht gilt. (Lhuilier en uitzonderingen op de formule van Euler voor veelvlakken.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 74, 129-136 (1993).
Classification: G95
7
Die Gleichung 2x sup(2) - 7y sup(2) = 1. (De vergelijking 2x sup(2) - 7y sup(2) = 1.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 73, 85-89 (1993).
Classification: F64
8
Faktorenzerlegung nach Fermat. (Ontbinding in factoren volgens Fermat.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 74, 143-144 (1993).
Classification: F60
9
Numerische Mathematik als Teil der Eingangspruefung fuer kuenftige Bauingenieure. (Het examengedeelte ’numeriek rekenen’ van het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 73, 33-40 (1993).
Classification: D65
10
Rechenaufgaben und Mathematikaufgaben loesen in und ausserhalb der Schule: Neuere Forschungsergebnisse. (Leren oplossen van reken/wiskundeproblemen in en buiten de school: enkele resultaten van recent onderzoek.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 73, 19-32 (1993).
Classification: D52
11
Die geometrische Komponente im integrierten Curriculum. (De meetkundige component van een geintegreerd leerplan.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 73, 48-73 (1993).
Classification: D43
12
Mathematik in der Grundschule. Lehrerbildung. (Wiskunde in de basisschool. Opleiding van onderwijzers.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 73, 4-8 (1993).
Classification: D32
13
Ueberlegungen zum Mathematiklehrplan der dritten Stufe technischer Zuege an katholischen Sekundarschulen Belgiens. (Mijmeringen rondom het leerplan wiskunde voor de derde graad tso-kso opgesteld voor de scholen van het nationaal verbond van het katholiek secundair onderwijs.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 74, 193-197 (1993).
Classification: B74
14
Mathematik im Grundschulunterricht. (Wiskunde in het basisonderwijs.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 73, 9-18 (1993).
Classification: B72
15
Educational policies in Belgium. (De pedagogische begeleiding van O.V.S.G.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 74, 189-192 (1993).
Classification: B10
16
Sherlock Holmes and James Moriarty: when myths come together. (Sherlock Holmes en James Moriarty: wanneer mythes elkaar ontmoeten.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 73, 103-105 (1993).
Classification: A90
17
James Moriarty: Mensch und Mythos. (James Moriarty: de man en de mythe.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 73, 90-101 (1993).
Classification: A90
18
Ein unschuldiges Spiel. (Onschuldig spelletje.) (Dutch)
Wiskd. Onderwijs 19, No. 74, 137-141 (1993).
Classification: A20
19
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 19 of 19 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!