History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 260 total

The Mathematical Olympiad. (Matematická olympiáda.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 4, 238-256 (2011).
Classification: U40
1
Mathematics and music. IV. ‒ Selected compositional music movements of the 20th century. (Matematika a hudba. IV. ‒ Vybrané kompoziční směry hudby 20. století.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 4, 203-208 (2011).
Classification: M80
2
Mathematics and music. III. (Matematika a hudba. III.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 3, 150-156 (2011).
Classification: M80
3
Andrei Andreyevich Markov and mathematical linguistics. II. (Andrej Andrejevič Markov a matematická lingvistika. II.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 2, 112-123 (2011).
Classification: M80 A30
4
Mathematics and music. II. (Matematika a hudba. II.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 2, 72-80 (2011).
Classification: M80
5
Forgotten works of Otakar Borůvka. (Zapomenuté práce Otakara Borůvky.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 3, 179-192 (2011).
Classification: M60 A30
6
The golden number and the limits of two progressions. (Zlaté čislo a limity dvou posloupností.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 3, 146-149 (2011).
Classification: G90 I30
7
Geometric solutions of a mathematical task. (Geometrické řešení jedné početní úlohy.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 3, 172-178 (2011).
Classification: G74
8
Several notes about equivalence of mathematical theorems. (Několik poznámek o ekvivalenci matematických vět.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 3, 165-171 (2011).
Classification: G60 E40 G40 C30
9
An apology. (Omluva.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 3, 163-164 (2011).
Classification: G60 E40 G40 C30
10
New Year’s meditation on the equivalence of geometrical theorems. (Silvestrovské rozjímání o ekvivalenci geometrických vět.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 2, 89-94 (2011).
Classification: G60 E40 G40 C30
11
A rhombic dodecahedron. (Rombický dodekaedr.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 4, 193-202 (2011).
Classification: G40
12
A triangle in the Gauss plane. (Trojúhelník v Gaussově rovině.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 4, 209-221 (2011).
Classification: G10 F50 G30
13
A circle in the Gauss plane. (Kružnice v Gaussově rovině.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 3, 157-162 (2011).
Classification: F54 G74
14
A line in the Gauss plane. (Přimka v Gaussově rovině.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 2, 81-88 (2011).
Classification: F54 G74
15
About one seventh part and two thirteenth part of rosettes. (O jedné sedminové a dvou třináctinových rosetách.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 3, 129-145 (2011).
Classification: F40 G70
16
On the language in mathematics. (O vyjadřování v matematice.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 2, 95-98 (2011).
Classification: E30 G30
17
The creation of standards in mathematics for elementary schools. (Tvorba standardů z matematiky pro zš.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 4, 222-226 (2011).
Classification: B70
18
Briefly from Cermat. (Struèně z Cermatu.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 2, 108-111 (2011).
Classification: B10 B70
19
The media image of our education. (Mediální obraz našeho školství.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 2, 99-107 (2011).
Classification: A40 B70
20
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 260 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!