Help on query formulation
first | previous | 1 21 | next | last

Result 1 to 20 of 40 total

The effect of mathematical research by students on the growth of their problem-solving ability. (Het effect van wiskundig onderzoek door leerlingen op de groei van hun probleemoplossend vermogen.) (Dutch)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 31, No. 1-2, 51-73 (2014).
Classification: D40 D30 D50
1
Mathematics curricula revisited. (Wiskundecurricula revisited.) (Dutch)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 31, No. 1-2, 31-49 (2014).
Classification: A30 B70 D30
2
Tutors’ and students’ diversity in representating the mathematical modelling cycle. (Diversiteit in representatie van de wiskundige modelleercyclus bij studenten en docenten.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 28, No. 1, 49-74 (2011).
Classification: D65 M15
3
The translation of a situation into a mathematical formula: a study on examination problems and students’ performances. (De vertaalslag van een situatie naar een wiskundige formule; een studie naar vraagstellingen en leerlingprestaties op het centraal examen wiskunde B1.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 28, No. 1, 3-31 (2011).
Classification: D64 M14
4
Linear reasoning in solving physics problems by students of secondary education. ((On)terecht lineair redeneren bij het oplossen van fysicavraagstukken door leerlingen van het secundair onderwijs.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 27, No. 1-2, 7-19 (2010).
Classification: D73 D74 C33 C34 M53 M54
5
The development of students’ scholastic, implicit and explicit knowledge about motion on an inclined plane. (Over rekenen, doen en weten. De ontwikkeling van schoolse, impliciete en expliciete kennis over beweging op een hellend vlak.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 27, No. 1-2, 21-35 (2010).
Classification: D70 C30 M50
6
How do teachers of physics, chemistry and economics understand and use the mathematical concept of derivative? (Hoe begrijpen en gebruiken docenten van de schoolvakken natuurkunde, scheikunde en economie het wiskundige concept ’afgeleide’?) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 27, No. 1-2, 37-62 (2010).
Classification: B50 I40
7
Computer science education in the last years of secondary school. (Positie van het vak informatica in havo/vwo.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 26, No. 1-2, 37-54 (2009).
Classification: Q54
8
Learning of linear algebra: effects of feedback on motivation and efficiency of learning. (Het leren van lineaire algebra: effecten van feedback op motivatie en efficiëntie van het leren.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 26, No. 1-2, 21-35 (2009).
Classification: D50 C70
9
From communicative practice to model-based thinking. (Van communicatieve praktijk naar modelmatig denken. Een onderwijspedagogische beschouwing over de ontwikkeling van modelmatig denken in de basisschool en het vmbo.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 26, No. 1-2, 3-20 (2009).
Classification: C50 C30
10
Models for learning to model. (Modellen van/voor leren modelleren.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 25, No. 1-2, 3-24 (2008).
Classification: M50
11
The effect of pre-test sensitising on concept learning. (Het effect van een sensitivering door een pretest op de verwerving van natuurwetenschappelijke begrippen.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 25, No. 1-2, 25-49 (2008).
Classification: C70 C30 M50 M60
12
Teachers as researchers ‒ The DUDOC-programme. (Docenten in onderzoek ‒ het DUDOC-programma.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 25, No. 1-2, 51-69 (2008).
Classification: B50 D20 A70
13
Learning of statistical investigation in 3 havo. (Statistisch onderzoek door 3 havo; het leren van statistische onderzoeksvaardigheden.) (Dutch. English summary)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 24, No. 1-2, 31-57 (2007).
Classification: K43 D43
14
A discourse community of teachers working towards an inquiring attitude in the sciences. (Een discourse community van docenten rond onderzoekende houding in de bètavakken.) (Dutch)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 22, No. 1-2, 22-50 (2005).
Classification: C70
15
The use of the graphic calculator during collaborative work in secondary vocational education. (Het gebruik van de grafische rekenmachine tijdens samenwerkend leren in het middelbaar beroepsonderwijs.) (Dutch)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 21, No. 2, 93-105 (2004).
Classification: U77 U27 D47 C67 C57
16
Comparison of Dutch student achievements on the TIMSS written test and the TIMSS performance assessment in 1995 and 1999/2000. (Vergelijking van resultaten van Nederlandse leerlingen op de schriftelijke TIMSS-toets en de praktische TIMSS-toets in 1995 en 1999/2000.) (Dutch)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 21, No. 2, 69-91 (2004).
Classification: D63
17
Artefact and instrument: Computer algebra and algebraic schemas. (Artefact en instrument: Computeralgebra en algebraïsche schema’s.) (Dutch)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 21, No. 1, 47-68 (2004).
Classification: U70 C30
18
Authentic contexts in mathematics textbooks for pre-vocational secondary education. (Authentieke contexten in wiskundemethoden in het vmbo.) (Dutch)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 21, No. 1, 1-19 (2004).
Classification: U27 D57
19
Assessment at the right level. (Toetsen op niveau.) (Dutch)
Tijdschr. Didact. $β$-Wet. 20, No. 2, 91-104 (2003).
Classification: D40
20
first | previous | 1 21 | next | last

Result 1 to 20 of 40 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!