History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 | next | last

Result 1 to 20 of 92 total

Lower secondary school grade 8-10. (Ungdomstrinnet.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 3, 34-49 (2006).
Classification: U23
MPG SFX Services
1
Primary school, grade 5-7. (Mellomtrinnet.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 3, 23-33 (2006).
Classification: U23
MPG SFX Services
2
Primary school grade 1-4. (Småskoletrinnet.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 3, 3-23 (2006).
Classification: U22
MPG SFX Services
3
Website for pleasure and use! (Nettsted til hygge og nytte!) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 43-44 (2006).
Classification: R20 U50
MPG SFX Services
4
Catching the moment. (Om å gripe øyeblikket.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 3, 58-59 (2006).
Classification: K53 D43
MPG SFX Services
5
Angle measurement. (Vinkelmåling.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 41-42 (2006).
Classification: G60 U60
MPG SFX Services
6
Five geometry problems from architechture. (Fem geometriproblem frå arkitekturen.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 2-6 (2006).
Classification: G34 M84
MPG SFX Services
7
The inner circle. (Den indre krets.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 19-21 (2006).
Classification: G33
MPG SFX Services
8
The circle. (Sirkelen.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 13-18; 21 (2006).
Classification: G33
MPG SFX Services
9
A gigantic crocodile has the size of a bus. (En kjempestor krokodille er like stor som en buss!) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 27-29 (2006).
Classification: G21 D41
MPG SFX Services
10
Automatic response in the addition and subtraction tables. (Automatisering av addisjons- og subtraksjonstabellene.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 7-12; 21 (2006).
Classification: F32
MPG SFX Services
11
Genious or mad or ..? (Geni eller gal eller ..?) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 3, 56-58 (2006).
Classification: F30 A20
MPG SFX Services
12
The unsolvable examination task. (Den uløselige eksamensoppgaven.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 3, 52-54 (2006).
Classification: D64 D54
MPG SFX Services
13
Do I dare to give away the control? (Tør jeg å slippe kontrollen?) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 34-40 (2006).
Classification: D44 C74
MPG SFX Services
14
Mathematics days at Vilberg School. (Matematikkdager på Vilberg skole.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 3, 55-57 (2006).
Classification: D43 G93
MPG SFX Services
15
Do we understand individually adapted teaching? (Forstår vi tilpassa opplæring?) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 22-24 (2006).
Classification: D40 D30
MPG SFX Services
16
The Holmboe prize 2006. (Holmboeprisen 2006.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 3, 50-51 (2006).
Classification: A40 D40
MPG SFX Services
17
Mathematics on stamps. (Matematikk på frimerker.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 30-33 (2006).
Classification: A30 G40
MPG SFX Services
18
Number trick with Fibonacci. (Talltriks med Fibonacci.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 2, 25-27; 29 (2006).
Classification: A23 F63
MPG SFX Services
19
The guitar maker and mathematics. (Gitarbyggerens matematikk.) (Norwegian)
Tangenten 17, No. 4, 38-43 (2006).
Classification: M84
MPG SFX Services
20
first | previous | 1 21 41 61 81 | next | last

Result 1 to 20 of 92 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!