History
1
106


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 106 total

Arguments concerning the domain of a special case of the shortest path problem. (A legrövidebb utak probléma speciális esetének értelmezési tartományára vonatkozó megfontolások.) (Hungarian)
Polygon 24, No. 1, 37-43 (2016).
Classification: K30
1
An expressive introduction of branching processes by means of generating functions (Elágazó folyamatok szemléletes bevezetése generátor függvények segitségével). (Hungarian)
Polygon 24, No. 1, 25-35 (2016).
Classification: K90
2
Proofs and constructions on the Poincare half-sphere model. (Bizonyitások és szerkesztések a Poincare-féle félgömb modellen.) (Hungarian)
Polygon 23, No. 1-2, 103-121 (2016).
Classification: G90
3
Dinamic programming vs. greedy method. (Dinamikus programozás vs. mohó módszer.) (Hungarian)
Polygon 23, No. 1-2, 41-59 (2016).
Classification: M40
4
The transfinite diameter. (A transzfinit átmérő.) (Hungarian)
Polygon 23, No. 1-2, 25-39 (2016).
Classification: I20
5
Proofs of Poincaré’s half-sphere model. (Bizonyitások a Poincare-féle félgömbmodellen.) (Hungarian)
Polygon 22, No. 1-2, 111-122 (2014).
Classification: G90 Reviewer: Péter Tibor Nagy (Debrecen)
6
Pythagorean triples and some problems beyond them. (English)
Polygon 22, No. 1-2, 103-110 (2014).
Classification: H20 Reviewer: Eszter Gselmann (Debrecen)
7
Covering triangles with two circles. (Háromszögek lefedése két körrel.) (Hungarian)
Polygon 21, No. 2, 59-74 (2013).
Classification: G40 Reviewer: Eszter Kónya (Debrecen)
8
Equioptics of segments: generalization of Apollonius’ theorem. (Szakaszok ekvioptikusai: Apolloniosz tételének általánositása.) (Hungarian)
Polygon 21, No. 2, 43-57 (2013).
Classification: G40 G90 Reviewer: Eszter Kónya (Debrecen)
9
Fibonacci numbers, golden ratio, construction of a regular pentagon. (A Fibonacci számok, aranymetszés, szabályos ötszög szerkesztése.) (Hungarian)
Polygon 21, No. 2, 19-41 (2013).
Classification: G30 I30 G80 Reviewer: Eszter Kónya (Debrecen)
10
Approaching the root of $f(x)=0$ using chord, secant, and tangent methods. (Az $f(x)=0)$ egyenlet gyökének közelitése a húr, szelő és érintő módszerrel.) (Hungarian)
Polygon 20, No. 2, 11-31 (2012).
Classification: N54 I24 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
11
Riemann zeta function and the striped anaconda. (A Riemann-féle zeta függvény és a csikos anakonda.) (Hungarian)
Polygon 20, No. 2, 59-67 (2012).
Classification: I85 Reviewer: Tünde Kántor (Debrecen)
12
Inscribed quadrilateral and ellipse. (Húrnégyszög és ellipszis.) (Hungarian)
Polygon 20, No. 2, 49-58 (2012).
Classification: G40 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
13
When it is worth generalizing. (Amikor érdemes általánositani.) (Hungarian)
Polygon 20, No. 2, 33-48 (2012).
Classification: D54 F34 H34 I34 Reviewer: Eszter Kónya (Debrecen)
14
Tricky square ‒ a combinatorical game. (RavaszNégyzet ‒ egy kombinatorikai játék.) (Hungarian)
Polygon 19, No. 2, 49-57 (2011).
Classification: K24
15
Discrete l’Hospital rule. (Diszkrét l’Hospital szabály.) (Hungarian)
Polygon 20, No. 1, 67-72 (2011).
Classification: I45
16
Means of positive real numbers. (Pozitiv valós számok közepei.) (Hungarian)
Polygon 20, No. 1, 83-99 (2011).
Classification: I24 I94
17
On secondary school level. (Középiskolás fokon.) (Hungarian)
Polygon 20, No. 1, 27-31 (2011).
Classification: I24 D44
18
Isoptics of conic sections. (Kúpszeletek izoptikusai.) (Hungarian)
Polygon 19, No. 2, 27-47 (2011).
Classification: G74
19
Introducing complex numbers and some of their geometrical applications at secondary school. (A komplex számok bevezetése és néhány geometriai alkalmazása a középiskolában.) (Hungarian)
Polygon 20, No. 1, 49-58 (2011).
Classification: F54 D44
20
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 106 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!