Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 15 of 15 total

Reasoning as a base for the development of concepts. (Redeneren als basis voor begripsontwikkeling.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 24, No. 1, 3-8 (2005).
Classification: K70 D80
1
Fraction, point, number. (Breuk, komma, getal.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 24, No. 2, 30-38 (2005).
Classification: F40 D30
2
Discussing fractions, proportions percentage and decimals. (Breuken, verhoudingen, procenten en kommagetallen in discussie.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 24, No. 2, 24-29 (2005).
Classification: F40 D30
3
From procedure to concept oriented teaching. (Van procedure - naar begripsgericht onderwijs.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 24, No. 1, 9-17 (2005).
Classification: F40 D40
4
Dyscalculia Again. (Nogmaals dycalculie.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 24, No. 2, 3-7 (2005).
Classification: C40 D70
5
The core of teaching arithmetic. (De kern van het reken-wiskundeonderwijs.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 24, No. 2, 8-23 (2005).
Classification: A60
6
To Calculate Roughly in the Special Basic Instruction. (Schattend rekenen in het speciaal basisonderwijs.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 23, No. 1, 57-59 (2004).
Classification: N22
7
With View on Teaching Arithmetic in the Digital Age. (Met het oog op het leren van rekenen-wiskunde in het digitale tijdperk.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 23, No. 1, 16-28 (2004).
Classification: D30
8
Arithmetic Courses for Gifted and Very Gifted Pupils in Basic Instruction. (Compacten in het reken-wiskundeonderwijs voor begaafde en hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 23, No. 1, 29-38 (2004).
Classification: C92
9
To Make Differences. (Verschil maken.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 23, No. 1, 3-15 (2004).
Classification: C70
10
Educating With View on Competences. (Competentiegericht opleiden.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 23, No. 1, 51-54 (2004).
Classification: B50
11
From the length or from the breadth. (Uit de lengte of uit de breedte. Een analyse uit de Pabo.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 18, No. 2, 22-29 (2000).
Classification: G40
12
Calculators and teacher education. (De zakrekenmachine in de opleiding van basisschoolleraren.) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 17, No. 3, 14-18 (1999).
Classification: U79
13
Applicating arithmetic-mathematics - how to measure it? (Toepassen van rekenen-wiskunde als doel - wat houdt het in en hoe te meten?) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 17, No. 3, 3-8 (1999).
Classification: M13
14
A national multiple-choice item. (Een nationale multiple choice-opgave - hoe moeten we rekenen toetsen?) (Dutch)
Panama-Post. Reken-wiskd.-onderwijs: onderz. ontwikk. prakt. 17, No. 3, 9-13 (1999).
Classification: D62
15
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 15 of 15 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!