History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 461 total

Geometry and art. Sketch 6: Grids and transformations. I. (Geometria i sztuka. Szkic 6: Siatki i transformacje. I.) (Polish)
Matematyka 67, No. 1, 17-23 (2014).
Classification: M80 G40 G50
1
Functions formed by fractions. (Funkcje tworzą ułamki.) (Polish)
Matematyka 67, No. 1, 33-39 (2014).
Classification: I20 F40
2
Theorem$^{-1}$. (Twierdzenie$^{-1}$.) (Polish)
Matematyka 67, No. 1, 44 (2014).
Classification: G60
3
Rectangular box. (Pole prostokąta.) (Polish)
Matematyka 67, No. 1, 45-47 (2014).
Classification: G42
4
Section of non-parallel lines. (Odcinek antyrównoległy.) (Polish)
Matematyka 67, No. 1, 28-30 (2014).
Classification: G40
5
History of (un)natural human reason on the example of a man named Jerome. IX: Jerome J. and Edward H. in a steel house. (Historia (nie)naturalna rozumu ludzkiego na przykładzie niejakiego Hieronima. IX: Hieronim J. i Edward H. w jednym stali domu.) (Polish)
Matematyka 67, No. 1, 13-16 (2014).
Classification: E20
6
Kuyavian-Pomeranian mathematical competitions named Marian Rejewski. (Kujawsko-Pomorskie zawody matematyczne im. Mariana Rejewskiego.) (Polish)
Matematyka 67, No. 1, 40-43 (2014).
Classification: B60 U40
7
Atypical students. (Nietypowi uczniowie.) (Polish)
Matematyka 67, No. 1, 5-7 (2014).
Classification: B60
8
Master, teachers and tutor. Andrej Mostowski ‒ on the occasion of the centenary of his birth. (Mistrz, nauczyciel i wychowawca. Andrzej Mostowski ‒ w stulecie urodzin.) (Polish)
Matematyka 67, No. 1, 8-12 (2014).
Classification: A30
9
9th competition in elementary geometry Wrocław 2013. (XI mistrzostwa w geometrii elemetarnej Wrocław 2013.) (Polish)
Matematyka 66, No. 11, 35-39 (2013).
Classification: U40 B60 G10
10
Geometry and art. Sketch 3: Geometric construction. (Geometria i sztuka. Szkic 3: Konstrukcje geometryczne.) (Polish)
Matematyka 66, No. 8, 8-13 (2013).
Classification: M80 A30 G80
11
Darn my luck! (Co za pech!) (Polish)
Matematyka 66, No. 10, 33-35 (2013).
Classification: K50
12
Continuity of functions. (Ciągłość funkcji.) (Polish)
Matematyka 66, No. 11, 59-61 (2013).
Classification: I20
13
E. de Bono’s ideas in mathematics education which are a result of problem solving. III: “Who is arrived ‒ can we show the way". (Idee E. de Bono w matematyce edukacyjnej czyli od wyniku do rozwiązania zadania. III: “Kto dotarł ‒ może wytyczyć drogę".) (Polish)
Matematyka 66, No. 7, 33-35 (2013).
Classification: H30 F60
14
Geometry and art. Sketch 5: Moving geometry. II. (Geometria i sztuka. Szkic 5: Ruchoma geometria. II.) (Polish)
Matematyka 66, No. 11, 17-24 (2013).
Classification: G90 G40
15
Angles and their types. (Kąty i ich rodzaje.) (Polish)
Matematyka 66, No. 7, 40-41 (2013).
Classification: G42
16
Look, look, look! (Patrz, patrz, patrz!) (Polish)
Matematyka 66, No. 7, 31-32 (2013).
Classification: G40
17
Differential triangles. II. (Trójkąty różnicowe. II.) (Polish)
Matematyka 66, No. 7, 28-30 (2013).
Classification: G40
18
Measuring angles. (Mierzenie kątów.) (Polish)
Matematyka 66, No. 10, 30-32 (2013).
Classification: G40
19
Geometry and art. Sketch 5: Moving geometry. I. (Geometria i sztuka. Szkic 5: Ruchoma geometria. I.) (Polish)
Matematyka 66, No. 10, 17-28 (2013).
Classification: G40 G50 M80
20
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 461 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!