History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 262 total

The role of mathematical representations in interactive iBoard materials. (Vloga matematičnih reprezentacij v i-gradivih za delo na i-tabli.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 22, No. 1-2, 66-81 (2016).
Classification: U70 D40
1
Geometric visualisation. (Geometrijska predstava.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 22, No. 1-2, 82-89 (2016).
Classification: G40
2
Didactic game as a means of helping pupils with specific learning difficulties in mathematics. (Didaktična igra kot sredstvo za pomoč učencem s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 22, No. 1-2, 42-46 (2016).
Classification: F40 C40 D70 C90 D40
3
Realistic mathematics education from theory to practice. (Pouk matematike v realističnem kontekstu: iz teorije v prakso.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 22, No. 1-2, 57-65 (2016).
Classification: D40 D30
4
Co-creating a stimulating learning environment for pupils with learning difficulties in mathematics. (Soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za učence z učnimi težavami pri matematiki.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 22, No. 1-2, 5-23 (2016).
Classification: D40 C40 C90 D70
5
Training a pupil with dyspraxia in basic arithmetic skills. (Trening osnovnih aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 22, No. 1-2, 24-32 (2016).
Classification: C93 C43 D73 F33 U63
6
Touching triangles. (Tipam trikotnike.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 22, No. 1-2, 33-41 (2016).
Classification: C43 G23 G43 U63
7
Pupils with developmental coordination disorder in geometry class. (Učenec z razvojno motnjo koordinacije pri pouku geometrije.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 22, No. 1-2, 47-56 (2016).
Classification: C40 G40 C90
8
Knight of mathematics and his companions. (Matematični vitez in njegovi sopotniki.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 22, No. 1-2, 90-98 (2016).
Classification: A30
9
Geometry of paper folding. (Geometrija prepogibanja papirja.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 3-4, 71-81 (2015).
Classification: G40 U60
10
Comprehensive treatment of a pupil with learning difficulties in mathematics coming from a less encouraging environment due to poverty. (Celostna obravnava učenca z matematičnimi učnimi težavami iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 3-4, 17-25 (2015).
Classification: D70 C40 C90
11
Learning difficulties in mathematics: realization of the working concept of learning difficulties in primary school. (Učne težave pri matematiki: uresničevanje koncepta dela učne težave v osnovni šoli.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 3-4, 3-16 (2015).
Classification: D70 C90
12
Method-oriented cognitive style of problem solving and pupils with specific learning difficulties. (V metodo usmerjen kognitivni stil reševanja problemov in učenci s specifičnimi učnimi težavami.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 3-4, 26-34 (2015).
Classification: D50 D70 C40
13
When I help a pupil with dyslexia, I help them all. (Ko pomagam učencu z disleksijo, pomagam vsem.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 3-4, 56-60 (2015).
Classification: C90 C40 C50
14
Pupils with difficulties in the mathematical workshop elective course. (Učenci s težavami pri izbirnem predmetu matematična delavnica.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 3-4, 35-43 (2015).
Classification: C90 C40
15
Tools for promoting the cognitive development of blind and visually impaired children. (Pripomočki za spodbujanje kognitivnega razvoja pri slepih in slabovidnih otrocih.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 3-4, 44-55 (2015).
Classification: C40 C90 U60
16
Assignment with matches ‒ entertainment or learning? (Naloge z vžigalicami ‒ zabava ali učenje?) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 3-4, 61-67 (2015).
Classification: A20 U60 D30 D80
17
The derivative of a function without the usage of limits. (Odvod funkcije brez uporable limit.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 1-2, 56-62 (2015).
Classification: I40
18
The pattern-search method. (Metoda iskanja vzorcev.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 1-2, 50-55 (2015).
Classification: D50 F90
19
The arithmetic-graphic method. (Grafično-aritmetična metoda.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 21, No. 1-2, 42-49 (2015).
Classification: D50 F90
20
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 262 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!