Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 391 total

Using ICT for the development of competences of modeling in the mathematics teaching. (Využitie IKT pri rozvíjaní kompetencie modelovania vo vyučovaní matematiky.) (Slovak)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 6, 363-367 (2012).
Classification: U70 M10
1
Using ICT for the development of modeling competences in mathematics teaching. (Vyużitie IKT pri rozvíjaní kompetencie modelovania vo vyučovaní matematiky.) (Slovak)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 5, 304-310 (2012).
Classification: U70 M10
2
Problems of the Mathematical Olympiad in Poland for fifteen year old pupils. (Úlohy MO pro patnáctileté v Polsku.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 7, 391-394 (2012).
Classification: U40
3
Interpolation polynomials in problems. (Interpolační polynomy v úlohách.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 10, 578-584 (2012).
Classification: N50 I20
4
Knowledge of pension insurances ‒ a necessary part of the financial literacy. (Znalost problematiky penzijního připojištění ‒ nezbytná.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 7, 395-405 (2012).
Classification: M30
5
What you maybe don’t know about the sum $1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k$. (Co možná o součtu $1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k$ nevíte.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 9, 521-523 (2012).
Classification: I30
6
On linear recurrent relations. (O lineárních rekurentních vztazích.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 8, 449-456 (2012).
Classification: I30
7
Aid for geometry teachers ‒ automatic evaluation of construction oriented problems. (Pomocník pro učitele geometrie ‒ automatické vyhodnocování konstrukčních úloh.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 10, 584-593 (2012).
Classification: G40 U70
8
Theorem on angles of chords in problems. (Věta o úhlu tětiv v úlohách.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 9, 513-520 (2012).
Classification: G40
9
The Pompeiu theorem. (Pompeiuova věta.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 7, 385-390 (2012).
Classification: G40
10
Theorem on angles of chords in a circle. (Věta o úhlu tětiv kružnice.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 5, 257-263 (2012).
Classification: G40
11
How pupils and students comprehend infinity. (Jak žáci a studenti chápou nekonečno?) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 6, 321-341 (2012).
Classification: E40 E60
12
Łukasiewicz logic and logical paradoxa. (Łukasiewiczova logika a logické paradoxy.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 10, 523-532 (2012).
Classification: E30
13
Two views on solutions of problems. (Dva pohledy na řešení problémů.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 5, 264-272 (2012).
Classification: D50
14
Some remarks to the paper: František Kuřina: To understand or to know. (Několik poznámek k článku František Kuřina: Rozumět nebo umět.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 8, 456-461 (2012).
Classification: D20
15
How to calculate $π$. (Jak vypočítat číslo $π$.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 8, 461-463 (2012).
Classification: A30
16
Regularity and symmetry in the construction of magic squares. (Pravidelnosti a symetrie pri konštrukciách magických štvorcov.) (Slovak)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 9, 523-532 (2012).
Classification: A20 K20
17
Systems of linear equations and computers. (Soustavy lineárních rovnic a počítače.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 20, No. 5, 301-308 (2011).
Classification: U70 H30 H60
18
Surprising problems alias paradoxes. (Překvapující úlohy alias paradoxy.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 3, 137-144 (2011).
Classification: U40 D50 D30
19
Traffic oriented problems. (Úlohy s dopravní tématikou.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 20, No. 8, 454-461 (2011).
Classification: M50 M90
20
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 391 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!