History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 12 of 12 total

Teaching games and competitions using random situations. (Didaktické hry a soutéze s vyznamným podínáhody.) (Czech)
Komensky 119, No. 5-6, 107-109 (1994-95).
Classification: U62
1
Games in geometry teaching. (Didaktické hry v geometrii.) (Czech)
Komensky 119, No. 5-6, 105-106 (1994-95).
Classification: U62
2
Experience of voluntary mathematical activities of pupils. (Několik zkušenosti z činnosti matematického kroužku.) (Czech)
Komensky 118, No. 5-6, 107-110 (1993-1994).
Classification: G22
3
Educational games and developing imagination and creative skills. (Didaktické hry k rozvoji a představivosti a tvořivosti žaků.) (Czech)
Komensky 118, No. 1-2, 24-26 (1993-1994).
Classification: G22
4
On primary school geometry. (O geometrii na 1. stupni základni školy.) (Czech)
Komensky 118, No. 1-2, 18-23 (1993-1994).
Classification: G12
5
Typology of non-standard problems in mathematics. (Typologie problémových úloh z matematiky.) (Czech)
Komensky 118, No. 7-8, 155-157 (1993-1994).
Classification: D52
6
Developing creative skills of pupils in the classroom. (Rozvijanie tvorivosti žiakov vo vyučovani matematiky.) (Czech)
Komensky 118, No. 3-4, 58-62 (1993-1994).
Classification: D52
7
Parquets and the theorem of Pythagoras. (Od parketaže k Pythagorově větě.) (Czech)
Komensky 117, No. 1-2, 24 (1992-1993).
Classification: G43
8
Problems to help developing the pupils’ orientation in the plane and in the space. (Několik úloh pro rozvoj orientace žákův rovině a v prosturu.) (Czech)
Komensky 117, No. 3-4, 77-79 (1992-1993).
Classification: G22
9
Mathematical games at primary school. (Didaktické hry v hodnách matematiky na 1. stupni.) (Czech)
Komensky 117, No. 3-4, 72-76 (1992-1993).
Classification: F32
10
Bemerkungen ueber Brueche. (Poznamky k ucivu o zlomcich.) (Czech)
Komensky 117, No. 7-8, 154-155 (1992-93).
Classification: F42
11
Drei Wege die Mathematik zu verstehen. (Tri cesty k porozumeni matematice.) (Czech)
Komensky 117, No. 7-8, 151-153 (1992-93).
Classification: D42
12
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 12 of 12 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!