History
1
20


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 20 of 20 total

Advertising? No, mathematics! (Publicidade? Non, Matemáticas!) (Galician)
Gamma, No. 4, 73-78 (2004).
Classification: M70
1
Percentage problems for election times. (Problemas de porcentaxes para época de eleccións.) (Galician)
Gamma, No. 4, 28-31 (2004).
Classification: F80 A40 M70
2
Mathematical talent and problem solving. Sample study in secondary education students. (Talento matemático e resolución de problemas. Estudio nunha mostra de alumnos da ESO.) (Galician)
Gamma, No. 4, 9-17 (2004).
Classification: C43
3
Understanding averages. (Entender as medias (2+2=5, (II)).) (Galician)
Gamma, No. 3, 44-51 (2003).
Classification: I20 K40
4
The dices in the theory of probability. (Os dados no cálculo de probabilidades.) (Galician)
Gamma, No. 3, 34-38 (2003).
Classification: A30 K50
5
Study of the Camariñas’s laces from an ethnomathematical view. (Estudio dos encaixes de Camariñas desde un punto de vista etnomatemático.) (Galician)
Gamma, No. 3, 5-18 (2003).
Classification: A30 G50
6
Automatic discovery of spactial geometric places. (Descubrimento automático de lugares xeométricos no espacio.) (Spanish)
Gamma, No. 2, 49-51 (2002).
Classification: N80 G40 R20
7
How to calculate the circumference of earth? (As peripecias duns profesores que quixeron calcular a circunferencia terrestre.) (Spanish)
Gamma, No. 2, 23-27 (2002).
Classification: M53
8
Democracy and mathematics: methods of elections. (Democracia e matemáticas. Métodos de elección social.) (Spanish)
Gamma, No. 2, 44-48 (2002).
Classification: M40
9
An example of globalization in mathematics. (Un exemplo de globalización en matemáticas.) (Spanish)
Gamma, No. 2, 16-22 (2002).
Classification: F70 K80
10
Do the researchers and the scientific publishers make a coalition for the terrorism? (Son os investigadores e os divulgardores científicos cómplices do Terrorismo?) (Spanish)
Gamma, No. 2, 79-81 (2002).
Classification: C64 E34
11
A third way in mathematical education for preservice primary teachers. (Unha terceira vía en educación matemática para a formación de mestres.) (Spanish)
Gamma, No. 2, 36-39 (2002).
Classification: B52 B53 C60
12
Short history of algebraic geometry. (Breve percorrido pola historia da xeometría alxébrica.) (Spanish)
Gamma, No. 2, 57-65 (2002).
Classification: A30 G10
13
Tests and analyses. Represented precision. (Test e análises. Rigor interpretativo.) (Spanish)
Gamma, No. 1, 35-41 (2001).
Classification: K70
14
Statistics, media in communication and critical attitude. (Estatística, medios de comunicación e actitude crítica.) (Spanish)
Gamma, No. 1, 27-32 (2001).
Classification: K44
15
Teletraining in statistics. (Tele-educación e estatística.) (Spanish)
Gamma, No. 1, 33-34 (2001).
Classification: K10
16
Lugares. A program of dynamic geometry that is connected with systems of computer algebra. (Lugares. Un programa de xeometría dinámica que conecta con sistemas de álxebra computacional.) (Spanish)
Gamma, No. 1, 43-50 (2001).
Classification: G40
17
Density of Q in R. (Densidade de Q en R.) (Spanish)
Gamma, No. 1, 15-16 (2001).
Classification: F40
18
Didactical experiences of a mathematics teacher. (Experiencia didáctica dunha profesora de matemáticas.) (Spanish)
Gamma, No. 1, 17-20 (2001).
Classification: D40
19
What geometry do we want for primary education and what geometry do we want for the teachers? (Que xeometría queremos para a educación primaria e que xeometría queremos para os mestres.) (Spanish)
Gamma, No. 1, 21-26 (2001).
Classification: B59
20
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 20 of 20 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!