Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 12 of 12 total

Problems 1995. (Problemhäfte 1995. Centrala prov i gymnasieskolan i matematik, fysik och kemi läsåret 1994-1995.) (Swedish)
Elementa, No. spec. iss., 1-44 (1995).
Classification: U44
1
Playing games with friendly players. (Spel med vänliga motståndare.) (Swedish)
Elementa 78, No. 2, 81-84 (1995).
Classification: K50
2
On approximative solutions of a combinatorial optimization problem. (Om approximativa lösningar till kombinatoriska optimeringsproblem.) (Swedish)
Elementa 78, No. 1, 17-19 (1995).
Classification: K20
3
Pythagorean triple. (Pythagoreiska tripplar.) (Swedish)
Elementa 77, No. 4, 180-184 (1994).
Classification: F60
4
On generating functions. (Något om genererande funktioner.) (Swedish)
Elementa 77, No. 3, 127-131 (1994).
Classification: K54
5
Solitair with leaping pieces. (Solitärspel med hoppande brickor.) (Swedish)
Elementa 76, No. 4, 185-187 (1993).
Classification: M94
6
Polygons around circles. (Månghörningar kring cirklar.) (Swedish)
Elementa 76, No. 3, 123-126 (1993).
Classification: G34
7
A game with accumulating prices. (Spel med ackumulerade vinster.) (Swedish)
Elementa 76, No. 2, 67-71 (1993).
Classification: K54
8
A new method of specifying and developing recursive terms. (En ny metod att beteckna och utveckla rekursiva uttryck.) (Swedish)
Elementa 76, No. 1, 22-26 (1993).
Classification: I30
9
Cycles in chance permutations. (Cykler i slumpmässiga permutationer.) (Swedish)
Elementa 75, No. 1, 8-10 (1992).
Classification: K50
10
Binary notation of decimal numbers to base - 2. (Binär representation av tal med talbasen - 2.) (Swedish)
Elementa 75, No. 1, 11-15 (1992).
Classification: F30
11
Evariste Galois 1811-1832. Evariste Galois 1811-1832. Evariste Galois 1811-1832. (Swedish)
Elementa. (1992) v. 75(2) p. 67-75. [ISSN 0013-5933]
Classification: A30
12
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 12 of 12 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!