Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 11 of 11 total

A set of new problems for teachers. (Feladatrovat tanároknak.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 3-4, 38-43 (1998).
Classification: U40
1
Problems and solutions of the AHSME (1993-1996). (Az 1993-96. évi amerikai középiskolai matematikai verseny\UBTvizsgák feladatai és megoldási kulcsai.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 3-4, 9-23 (1998).
Classification: U40
2
Mathematics of the game Keno. (Kenó matek.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 3-4, 36-37 (1998).
Classification: K50
3
A possible way for teaching area computations (age 13-14). (A területszámítás tanításának egy lehetséges módja az 13-14 éveseknél.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 3-4, 43-51 (1998).
Classification: G33
4
Application of the generating function at the investigation of Fibonacci-like series. (A generátorfüggvény alkalmazása Fibonacci-szerü sorozatok vizsgálatánál.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 3-4, 24-31 (1998).
Classification: F60
5
Study of the special cases and the role of the generalization in teaching and learning of mathematics. (A speciális esetek vizsgálata és az általánosítások szerepe a matematika tanításában és tanulásában.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 3-4, 3-8 (1998).
Classification: E50
6
Cabri-geometry - help in teaching of geometry. (Cabri-geometria - segítötárs a geometriatanulásban.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 5, 3-7 (1998).
Classification: U70
7
About a problem series of maturity in France. (Egy újabb franciaországi érettségi feladatsorozat.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 5, 17-19 (1998).
Classification: U44
8
New didactical and moral dilemmas in teaching of mathematics at universities. (Új didaktikai és erkölcsi dilemmák a matematika egyetemi oktatásában.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 5, 11-14 (1998).
Classification: D15
9
Development of teaching mathematics in Estland. (A matematikatanítás fejlödése Észtországban.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 5, 7-10 (1998).
Classification: D10
10
Report of the 1st Hungarian Mathematical Competitions in the district of Voivod (1997/98). (Beszámoló az I. Vajdasági Magyar Matematikaversenyröl.) (Hungarian)
Matem. Tanitasa, No. 5, 15-16 (1998).
Classification: B60
11
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 11 of 11 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!