History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 7 of 7 total

The devopment of metacognition - a way towards more valuable knowledge. (Rozvoj metakognice - cesta k hodnotnějšímu poznání.) (Czech)
Pedagogika, No. 2, 185-196 (2001).
Classification: C30
1
Modifying learning motivation. (Olivňování učební motivace.) (Czech)
Pedagogika, No. 2, 155-184 (2001).
Classification: C30
2
Educational-psychological articles published in the journal Pedagogika in 1951-2000. (Pedagogickopsychologické práce publikované v \u casopise Pedagogika v letech 1951-2000.) (Czech)
Pedagogika, No. 4, 365-405 (2000).
Classification: C90
3
50 years of the journal Pedagogika: The medium of Czech educational science in historical perspective. (50 let \u casopisu pedagogika: vývoj média \u ceské pedagogické vĕdy.) (Czech)
Pedagogika, No. 4, 340-364 (2000).
Classification: C90
4
Komentář| k Salomonovu textu ’Netradič|ní| úvahy o podstatě| a poslání| souč|asné pedagogické psychologie. (Czech)
Pedagogika, No. 2, 145-152 (2000).
Classification: C30
5
Paradoxní| úč|inky uč|itelov\v y|ch motivač|ní|ch postupů|. (Czech)
Pedagogika, No. 3, 224-235 (2000).
Classification: C29
6
Three worlds according to Karl Popper and their relation to the educational process. (Tri svety Karla Poppera a vzdelavaci proces.) (Czech)
Pedagogika, No. 1, 38-50 (2000).
Classification: C30
7
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 7 of 7 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!