History


Help on query formulation

Result 81 to 100 of 148 total

On the Torricelli point. (Despre punctul lui Torricelli.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 12, 551-552 (2013).
Classification: G40
81
Application of cyclotomic polynomials in solving number-theoretical problems. (Aplicaţii ale polinoamelor ciclotomice în rezolvarea problemelor de teoria numerelor.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 6-8, 298-302 (2013).
Classification: F60
82
Relatively prime numbers with perfect squares. (Numere relativ prime avand produsul pătrat perfect.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 11, 492-493 (2013).
Classification: F60
83
Application of algebraic extensions of ${\bbfZ}$ at solving Olympiad problems. (English)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 12, 545-550 (2013).
Classification: F60
84
$\det AB = \det A \det B$. (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. A 30(109), No. 3-4, 104-106 (2012).
Classification: H65
85
Some combinatorial problems on sets. (Câteva probleme de combinatoricǎ a mulţimilor.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 117, No. 2, 70-72 (2012).
Classification: U40
86
On a competition problem. (Asupra unor probleme de concurs.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 117, No. 6-8, 284-291 (2012).
Classification: U40 H60
87
Problems of the 6th South-Eastern European Mathematical Olympiad for University Students. (Olimpiada de Matematică a studenţilor din sud-estul Europei, SEEMOUS 2012.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. A 30(109), No. 1-2, 24-32 (2012).
Classification: U40 H60 I20
88
Effective error bounds. (English)
Gaz. Mat., Ser. A 30(109), No. 1-2, 36-38 (2012).
Classification: K20 K50
89
A class of functional equations. (O clasă de ecuaţii funcţionale.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 117, No. 4, 169-174 (2012).
Classification: I70
90
Functions with the intermediate value property. (English)
Gaz. Mat., Ser. A 30(109), No. 1-2, 1-8 (2012).
Classification: I70 I20 E60
91
An application of the Chebyshev integral inequality. (Aplicaţii ale inegalităţii lui Cebîşev în formă integrală.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 117, No. 3, 113-121 (2012).
Classification: I50
92
The connection between Stieltjes sums and fundamental symmetric sums. (Legătura dintre sumele Stieltjes şi sumele simetrice elementare.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 117, No. 2, 57-60 (2012).
Classification: I30
93
Euler series. (Seria lui Euler.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. A 30(109), No. 1-2, 13-23 (2012).
Classification: I30 F60
94
About primitive periodic functions. (Asupra primitivolor unei funcţii periodice.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 117, No. 4, 174-181 (2012).
Classification: I20
95
On a property of continuous functions and some conclusions. (O proprietate a funcţiilor continue şi câteva consecinţe.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 117, No. 2, 60-70 (2012).
Classification: I20
96
Linear recursive sequences in arbitrary characteristics. (English)
Gaz. Mat., Ser. A 30(109), No. 1-2, 32-36 (2012).
Classification: H70 I70 I30
97
The Gram determinant and minimal integrals. (Determinanţi Gram şi minime integrale.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. A 30(109), No. 1-2, 38-42 (2012).
Classification: H60 I50
98
Arithmetical properties of the image of a polynomial with integer coefficients. (English)
Gaz. Mat., Ser. A 30(109), No. 1-2, 8-13 (2012).
Classification: H40 F60
99
Generalizing pseudo-reciprocal equations. (Ecuaţii pseudorociproce generalizate.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 117, No. 6-8, 294-299 (2012).
Classification: H30
100

Result 81 to 100 of 148 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!