History


Help on query formulation

Result 41 to 60 of 148 total

On Garfunkel’s inquality. (Asupra inegalităţii lui Garfunkel.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 12, 545-551 (2014).
Classification: G40
41
About Problem 3 of IMO 2013. (În legatură cu problema 3 de la O.I.M. 2013.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 6-8, 287-289 (2014).
Classification: G40
42
Right triangles in the complex plane. (Triunghiuri dreptunghice în planul complex.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 6-8, 283-287 (2014).
Classification: G40
43
On circumscribed quadrilaterals. (Despre patrulaterele circumscriptibile.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 5, 231-235 (2014).
Classification: G40
44
Weill’s point in mixtilinear incircles. (English)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 3, 117-120 (2014).
Classification: G40 G60
45
The converse of a theorem related to Brocard points. (Reciproca unei teoreme relative la punctul lui Brocard.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 2, 57-59 (2014).
Classification: G40 G60
46
Four solutions to a problem of the “Romanian Master of Mathematics 2013". (Patru soluţii ale unei probleme de la “Romanian Master of Mathematics 2013".) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 1, 1-6 (2014).
Classification: G40
47
The $p$-adic value of a natural number. (Valuarea $p$-adică unui număr natural nenul.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 12, 558-564 (2014).
Classification: F60
48
Using the pidgeonhol principle for a divisibility problem. (Folosirea principiului cutiei în unele probleme de divizibilitate.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 11, 507-509 (2014).
Classification: F60
49
Properties of sets deduced with the characteristic function. (Pentru cercurile de elevi. Proprietăţi ale mulţimilor deduse cu funcţia caracteristică.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 2, 66-67 (2014).
Classification: E60
50
54th International Mathematical Olympiad. (A 54-a Olimpiadă Internaţională de Matematică.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 10, 446-454 (2013).
Classification: U40
51
South-Eastern European Mathematical Olympiad for University Students, SEEMOUS 2013. (Olimpiada de Matematică a studentilor din sud-estul Europei, SEEMOUS 2013.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. A 31(110), No. 1-2, 24-29 (2013).
Classification: U40
52
Traian Lalescu mathematical context for university students 2013. (Concursul naţional studenţesc de matematică “Traian Lalescu”, ediţia 2013.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. A 31(110), No. 3-4, 25-34 (2013).
Classification: U40
53
Problems solved using graphs. I. (Probleme rezolvate cu ajutorul grafurilor. I.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 9, 383-390 (2013).
Classification: K30
54
Problems solved using graphs. II. (Probleme rezolvate cu ajutorul grafurilor. II.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 10, 441-446 (2013).
Classification: K30
55
Several Ramsey-type problems. (Câteva probleme de tip Ramsey.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 11, 494-501 (2013).
Classification: K20 F60
56
A method of solving functional equations. (English)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 2, 60-66 (2013).
Classification: I70
57
A generalization of the functional equation $f(3^x)+f(4^x)=x$. (O generalizare a ecuaţiei funcţionale $f(3^x)+f(4^x)=x$.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 5, 225-226 (2013).
Classification: I70
58
On a functional equation. (Asupra unei ecuaţii funcţionale.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 6-8, 284-286 (2013).
Classification: I70
59
On a family of iterated integrals. (English)
Gaz. Mat., Ser. B 118, No. 2, 57-60 (2013).
Classification: I50
60

Result 41 to 60 of 148 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!