History


Help on query formulation

Result 21 to 40 of 148 total

31st Balkan Mathematical Olympiad. (A 31-a Olimpiadă Balcanică de Matematică.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 12, 571-575 (2014).
Classification: U40
21
55th International Mathematical Olympiad. (Examene şi concursuri. A 55 ‒ a Olimpiadă Internaţional de Matematică.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 11, 509-517 (2014).
Classification: U40
22
South-Eastern European Mathematical Olympiad for University Students, SEEMOUS 2014. (Olimpiada de Matematică a Studentilor din Sud-Estul Europei, SEEMOUS 2014.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. A 32(111), No. 1-2, 26-36 (2014).
Classification: U40
23
Traian Lalescu national mathematical contest for university students, Timişoara 2014. (English)
Gaz. Mat., Ser. A 32(111), No. 3-4, 19-29 (2014).
Classification: U40
24
On the integral version of Karamata’s inequality. (Asupra versiunii integrale a inegalităţii Karamata.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 11, 489-497 (2014).
Classification: I50 G90
25
Monotony and convergence of recursive sequences. (Monotonia şi convergenţa unor şiruri recurente.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 12, 552-557 (2014).
Classification: I30
26
Bounding an expression. (English)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 5, 228-230 (2014).
Classification: I30 H30
27
Cauchy equation and countable sets. (Ecuaţia lui Cauchy şi mulţimi numărabile.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 11, 497-499 (2014).
Classification: I20
28
Applications of the convexity of power functions. (Aplicaţii ale convexităţii funcţiei putere.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 6-8, 291-294 (2014).
Classification: I20
29
Erratum to: “Generalization of fixed point theorems on the real axis". (Revenire la un articol din G.M.-B Nr. 10/2013.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 2, 63-65 (2014).
Classification: I20
30
Using affine functions in the proof of an inequality. (Utilizarea funcţiei afine in demonstrarea unor inegalităţi.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 2, 60-63 (2014).
Classification: I20
31
Eigenvalues of a matrix. (Valorile proprii ale unei matrice.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 11, 500-507 (2014).
Classification: H60
32
Importance of the adjunct matrix in some Olympiad problems. (Importanţa matricei adjuncte în anumite probleme de Olimpiadă.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 4, 176-179 (2014).
Classification: H60
33
Applications of the Frobenius theorem on matrices. (Aplicaţii la teorema lui Frobenius despre matrice.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 1, 7-13 (2014).
Classification: H60
34
A property of rings with an odd number of elements. (O proprietate a inelelor cu un număr impar de elemente.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 3, 113-116 (2014).
Classification: H40
35
About the mathematical note “There exists, really?". (În legătură cu nota matematică “există, Într-adevăr?".) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 6-8, 289-291 (2014).
Classification: H30
36
Generalization of a competition problem. (Generalizarea unei probleme de concurs.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 6-8, 281-283 (2014).
Classification: H30
37
There exists, really? (Există, într-adevăr?) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 5, 225-227 (2014).
Classification: H30
38
On an identity for complex numbers. (English)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 4, 169-175 (2014).
Classification: H30 G60 F50
39
Pascal’s theorem in a competition problem. (Teorema lui Pascal în probleme de concurs.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 119, No. 12, 565-571 (2014).
Classification: G40 G60 U40
40

Result 21 to 40 of 148 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!