History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 148 total

The 32nd Balkan Mathematical Olympiad. (A 32-a olimpiadă balcanică de matematică.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 9, 394-398 (2015).
Classification: U40
1
European Mathematical Olympiad for Girls. (A 4-a Olimpiadă Europeană de Matematică pentru Fete.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 5, 247-253 (2015).
Classification: U40
2
On some integral inequalities. (Asupra unor inegalităţi integrale.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 5, 236-241 (2015).
Classification: I50
3
On a type of limits. (Asupra unui tip de limite.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 3, 124-127 (2015).
Classification: I50
4
A generalization of a problem of Pompeiu. (O generalizare a unei probleme a lui Pompeiu.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 9, 389-390 (2015).
Classification: I40
5
On a problem of the 66th NMO. (Asupra unei probleme de la a 66-a O.N.M.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 6-8, 281-286 (2015).
Classification: I30
6
On the calculation of determinants. (Asupra calculului unor determinanţi.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 3, 116-117 (2015).
Classification: H60
7
A generalization of a competition problem. (O generalizare a unei probleme de concurs.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 6-8, 287-288 (2015).
Classification: H30
8
About the equivalence of some classical inequalities. II. (English)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 5, 225-235 (2015).
Classification: H30 I30
9
About the equivalence of some classical inequalities. I. (English)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 4, 171-179 (2015).
Classification: H30 I30
10
A mean argument. (Un argument de medie.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 2, 67-71 (2015).
Classification: H30
11
Two ways to prove some inequalities. (Două modalităţi de a demonstra unele inegalităţi.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 2, 60-66 (2015).
Classification: H30 I50 H60
12
A class of exponential equations. (O clasă de ecuaţii exponenţiale.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 1, 9-11 (2015).
Classification: H30 I20
13
Vector relations between the elements of a triangle. (Relaţii vectoriale între elementele unui triunghi.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 4, 179-182 (2015).
Classification: G70
14
On a geometry problem appeared in Gazeta Matematică. (Asupra unor probleme de geometrie apărute în Gazeta Matematică.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 3, 120-123 (2015).
Classification: G60
15
On Morley’s theorem. (În legătură cu teorema lui Morley.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 1, 1-8 (2015).
Classification: G60 G40
16
A type of useful substitutions in the geometry of the triangle. (Un tip de substituţii utile în geometria triunghiului.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 9, 391-393 (2015).
Classification: G40
17
Configurations of articulated squares. (Configuraţii cu pătrate articulate.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 6-8, 289-295 (2015).
Classification: G40
18
A collinearity problem. (O problemă de coliniaritate.) (Romanian)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 5, 242-247 (2015).
Classification: G40 G60
19
A number-theoretical problem. (O problemă de teoria numerelor.) (Romanian. English summary)
Gaz. Mat., Ser. B 120, No. 3, 118-120 (2015).
Classification: F60
20
first | previous | 1 21 41 61 81 101 | next | last

Result 1 to 20 of 148 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!