History


Help on query formulation

Result 21 to 40 of 635 total

Written exam VMBO-KB 2016. (Schriftelijk examen VMBO-KB 2016.) (Dutch)
Euclides 92, No. 1, 4-7 (2016).
Classification: D60
21
Diagnostic tests: how does the diagnostic interim test work? (Diagnostisch toetsen: hoe werkt de DTT wiskunde?) (Dutch)
Euclides 91, No. 6, 13-15 (2016).
Classification: D60
22
Digital exam for the basic vocational program. (Digitaal examen basisberoepsgericht.) (Dutch)
Euclides 91, No. 5, 12-15 (2016).
Classification: D60 U70
23
Differences between the arithmetic tests in the central mathematics exams. (Verschillen tussen rekentoets en centraal examen wiskunde.) (Dutch)
Euclides 91, No. 5, 4-7 (2016).
Classification: D60
24
Mathematics education for the future. To a repertoire of instructional forms. (Wiskundeonderwijs voor de toekomst. Naar een repertoire van instructievormen.) (Dutch)
Euclides 91, No. 7, 18-22 (2016).
Classification: D40
25
Quality of modeling instruction in Dutch textbooks. (Kwaliteit van het modelleeronderwijs in nederlandse schoolboeken.) (Dutch)
Euclides 92, No. 1, 40-42 (2016).
Classification: D30 U20 M10
26
How to continue with calculating in the MBO? (Hoe nu verder met rekenen in het MBO?) (Dutch)
Euclides 91, No. 6, 4-5 (2016).
Classification: D30
27
Mathematics D in affliction? (Wiskunde D in de verdrukking?) (Dutch)
Euclides 91, No. 5, 17-18 (2016).
Classification: D30
28
History in mathematics lessons. A study on motivating students. (Geschiedenis in de wiskundeles. Een studie naar het motiveren van leerlingen.) (Dutch)
Euclides 91, No. 4, 12-14 (2016).
Classification: D30 C20
29
Mathematics C in the new program. (Wiskunde C in het nieuwe programma.) (Dutch)
Euclides 91, No. 7, 8-10 (2016).
Classification: B20 D30
30
Challenging problems. Mathematics in the newspaper. (Uitdagende problemen. Wiskunde uit de krant.) (Dutch)
Euclides 91, No. 6, 38-40 (2016).
Classification: A80
31
Witnesses. The math calendar. (Getuigen. De rekenkalender.) (Dutch)
Euclides 91, No. 7, 16-18 (2016).
Classification: A30
32
Witnesses. Seven liberal arts. (Getuigen. Zeven vrije kunsten.) (Dutch)
Euclides 91, No. 6, 20-21 (2016).
Classification: A30 M80
33
Witnesses. Fleeing damsel. (Getuigen. Vluchtende juffertjes.) (Dutch)
Euclides 91, No. 5, 22-23 (2016).
Classification: A30 M80
34
Witnesses. Lobatto’s lessons. (Getuigen. Lobatto’s lessen.) (Dutch)
Euclides 91, No. 4, 10-11 (2016).
Classification: A30 U20
35
Cheating booklet calculating. (Spiekboekje rekenen.) (Dutch)
Euclides 90, No. 4, 11-13 (2015).
Classification: U70 U50
36
An introduction into groups. For high-school student. (Een introductie in groepen. Voor middelbare scholieren.) (Dutch)
Euclides 90, No. 7, 29-31 (2015).
Classification: H44
37
Challenging problems. Solving cubic equations by cutting. (Uitdagende problemen. Derdegraadsvergelijkingen oplossen door te zagen.) (Dutch)
Euclides 90, No. 4, 17-18 (2015).
Classification: H30
38
Challenging problems. A chessboard inside out. (Uitdagende problemen. Een schaakbord binnenstebuiten keren.) (Dutch)
Euclides 90, No. 6, 23-25 (2015).
Classification: G40 G50
39
Challenging problems. The grazing goat. (Uitdagende problemen. De grazende geit.) (Dutch)
Euclides 90, No. 5, 26-28 (2015).
Classification: G40
40

Result 21 to 40 of 635 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!