History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 14 of 14 total

Creating dynamic slides in spatial geometry using the GeoGebra application. (Ruumigeomeetria dünaamiliste slaidide konstrueerimine GeoGebra programmiga.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 52-58 (2012).
Classification: U70 G40 G80 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
1
Factors determining the teacher’s decision on the use of ICT in teaching mathematics. (Matemaatikaõpetajate ja koolide valmisolekust IKT võimaluste kasutamiseks vastavalt uue õppekava nõudmistele.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 67-71 (2012).
Classification: U50 C70 D40 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
2
High school students’ acquisition of knowledge and skills through web-based collaboration. (Õpilaste teadmiste ja oskuste omandamine veebipõhise ühistöö kaudu.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 43-52 (2012).
Classification: U50 D40 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
3
Two elective courses in high school mathematics. (Kahest gümnaasiumi valikkursusest matemaatikas.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 5-8 (2012).
Classification: U24 B74 E54 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
4
How to measure the height of a tree. (Puu kõrguse mõõtmine.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 96-102 (2012).
Classification: M63 F73 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
5
Students’ reasoning strategies in proportional reasoning problems. (Õpilaste lahendusstrateegiad proportsionaalse mõtlemise ülesannetes.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 23-36 (2012).
Classification: F83 E53 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
6
Computational estimation. (Hinnanguline arvutamine.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 15-22 (2012).
Classification: F33 F43 D53 N23 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
7
Mathematical competence attained at the second stage of school and the teachers’ opinions on the possibilities of improving the competence. (Teises kooliastmes saavutatud matemaatikapädevus ja õpetajate arvamused pädevuse parandamise võimalustest.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 59-66 (2012).
Classification: C33 C43 C44 C34 C29 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
8
The aims of PISA, the national curriculum for primary school and the teachers in mathematics teaching. (PISA, Põhikooli riikliku õppekava ja õpetajate taotlused matemaatikaõpetuses.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 80-86 (2012).
Classification: B72 D32 B22 C29 D62 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
9
Representability by sums of consecutive primes as a topic for math lessons in a computer class. (Järjestikuste algarvude summana esitatavus kui teema matemaatikatunniks arvutiklassis.) (Estonian)
Koolimatemaatika (33), 62-66 (2006).
Classification: F63 U43 D83 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
10
Achievement and the attitude towards mathematics based on TIMSS 2003. (Edukus ja suhtumine matemaatikasse TIMSS 2003 andmetel.) (Estonian)
Koolimatemaatika (33), 45-49 (2006).
Classification: D63 C23 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
11
On national mathematics examinations through the eyes of the examiner of the examination papers. (Matemaatika riigieksamist eksamitööde parandaja pilgu läbi.) (Estonian)
Koolimatemaatika (33), 27-33 (2006).
Classification: D63 C43 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
12
On the efficiency of computers in the teaching of functions in grade 7. (Arvutite kasutamise mõjust funktsioonide õpetamisel 7. klassis.) (Estonian)
Koolimatemaatika (33), 54-61 (2006).
Classification: C73 D43 U53 C23 I23 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
13
Pupil progress in mathematics in the first two school years. (Esimese ja teise klassi õpilaste edenemine matemaatikas.) (Estonian)
Koolimatemaatika (33), 9-14 (2006).
Classification: C42 D62 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
14
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 14 of 14 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!