History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 | next | last

Result 1 to 20 of 24 total

Representation modes in the teaching of percentage. (Reprezentációk a százalékszámitás tanitásában.) (Hungarian)
Mat. Tan. 21, No. 2, 33-40 (2013).
Classification: F80 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
1
Open-ended tasks and the solution of the tasks by trial in the mathematics classroom. (Nyilt végű és vizsgálódással megoldható feladatok a matematika órán.) (Hungarian)
Mat. Tan. 21, No. 2, 19-24 (2013).
Classification: D50 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
2
Approaching the root of $f(x)=0$ using chord, secant, and tangent methods. (Az $f(x)=0)$ egyenlet gyökének közelitése a húr, szelő és érintő módszerrel.) (Hungarian)
Polygon 20, No. 2, 11-31 (2012).
Classification: N54 I24 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
3
Secondary school geometry from the perspective of engineering education and talent management. (A középiskolai geometriaoktatásról a mérnökképzés és a tehetséggondozás szemüvegén keresztül.) (Hungarian)
Mat. Tan. 20, No. 2, 36-38 (2012).
Classification: G45 G85 G44 D75 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
4
Inscribed quadrilateral and ellipse. (Húrnégyszög és ellipszis.) (Hungarian)
Polygon 20, No. 2, 49-58 (2012).
Classification: G40 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
5
Games with lamps I. (Lámpácskás játékok I.) (English)
Polygon 19, No. 1, 1-14 (2010).
Classification: P20 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
6
Some exercises on Diophantine equations. (Néhány feladat a diofantikus egyenletek köréből.) (Hungarian)
Mat. Tan. 18, No. 4, 15-19 (2010).
Classification: F64 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
7
Divisibility properties of even perfect numbers. (Páros tökéletes számok oszthatósági tulajdonságai.) (English)
Polygon 19, No. 1, 57-61 (2010).
Classification: F60 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
8
A mathematician’s dog called Elvis and is searching optimal paths. (Egy matematikus Elvis nevű kutyája és egy optimális út keresése.) (Hungarian)
Mat. Tan. 17, No. 1, 16-22 (2009).
Classification: N60 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
9
Generalizations of the concept of differential quotient. (A differenciálhányados fogalmának általánositása.) (Hungarian)
Polygon 17, No. 1-2, 63-89 (2008).
Classification: I40 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
10
Quadratic equations, square roots in the ancient Babylonian empire. (Másodfoku egyenletek és négyzetgyökvonás az Óbabiloni Birodalom idején.) (Hungarian)
Polygon 16, No. 2, 11-25 (2008).
Classification: A30 H30 N30 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
11
The carrier pigeon’s flying: a minimum problem. (A postagalamb repüléséről: egy minimum probléma.) (Hungarian)
Mat. Tan. 15, No. 5, 28-31 (2007).
Classification: G90 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
12
The effect of rounding errors at numerical calculations. (Hungarian)
Polygon 16, No. 1, 27-35 (2007).
Classification: N25 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
13
Nails and path decompositions. (Hungarian)
Polygon 16, No. 1, 17-25 (2007).
Classification: K30 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
14
Solving equations of degree five. (Hungarian)
Polygon 15, No. 2, 13-24 (2007).
Classification: H35 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
15
Fractal models with square lattice: an elementary introduction into fractal dimensions. (Hungarian)
Polygon 15, No. 2, 25-41 (2007).
Classification: G44 I94 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
16
Riesz-Fischer theorem hundred years old. (Hungarian)
Polygon 16, No. 1, 1-8 (2007).
Classification: A55 I95 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
17
Calculating with approximate values. (Számolás közelitő értékekkel.) (Hungarian)
Mat. Tan. 15, No. 4, 11-13 (2007).
Classification: N24 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
18
Generalizing Menelaos’ theorem. (Menelaosz tételének általánositása.) (Hungarian)
Mat. Tan. 15, No. 5, 15-18 (2007).
Classification: G94 G44 H34 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
19
Parity properties of Pythagorean triples. (A pitagorászi triplettek paritási tulajdonságai.) (Hungarian)
Mat. Tan. 15, No. 5, 3-5 (2007).
Classification: F64 Reviewer: Katalin Munkácsy (Budapest)
20
first | previous | 1 21 | next | last

Result 1 to 20 of 24 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!