History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 3 of 3 total

Various methods of solving a real life problem. (Rôzne metódy riešenia jednej úlohy zo života).) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 237-241 (2011).
Classification: D50 F90 M90 Reviewer: Júlia Záhorská (Nitra)
1
Learning creativity and mutual cooperation. (Učíme tvorivosti a vzájomnej kooperácii.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 125-129 (2011).
Classification: D30 U50 D50 Reviewer: Júlia Záhorská (Nitra)
2
Mathematics examinations for master’s degree studies at the pedagogical faculty PU in Presov ‒ a first look. (Matematika v prijímacom konaní na magisterský stupeň štúdia na Pedagogickej fakulte PU v Prešove ‒ pohl’ad prvý).) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 187-192 (2011).
Classification: B50 B79 D69 Reviewer: Júlia Záhorská (Nitra)
3
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 3 of 3 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!