History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 3 of 3 total

New motivating possibilities ‒ expiriences with using the WebWork system. (Nové možnosti motivácie ‒ skúsenosti s používaním systému WebWork.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 83-88 (2011).
Classification: U50 Reviewer: Anna Tirpáková (Nitra)
1
Some examples of invariant uniform IP-loops. (English)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 211-216 (2011).
Classification: H75 Reviewer: Anna Tirpáková (Nitra)
2
Control and evaluation of mathematical knowledge. (English)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 19-28 (2011).
Classification: D65 B50 Reviewer: Anna Tirpáková (Nitra)
3
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 3 of 3 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!