History


Help on query formulation
Equal monks, equal cups. (Gelijke monniken, gelijke kappen.) (Dutch)
Euclides 90, No. 3, 16-20 (2014).
Summary: Dit artikel is tot stand gekomen in samenspraak met Cito en het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het artikel heeft betrekking op de beoordeling van de examens wiskunde A en C. Aan het einde van het artikel wordt de situatie bij wiskunde B beschreven.
Classification: D64
Keywords: upper secondary; exams
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!