History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 | next | last

Result 1 to 20 of 44 total

Methodology of geometrical construction tasks in DGS’ environment. (Metodika konštrukčných úloh z geometrie v prostredí DGS.) (Slovak. English summary)
Acta Math. Nitriensia 2, No. 1, 13-18 (2016).
Classification: G40 G80 U70
1
Methodological and terminological inconsistencies in the domain of DGS. (Metodicko-terminologické nezrovnalosti vo svete DGS.) (Slovak. English summary)
Acta Math. Nitriensia 1, No. 2, 42-51 (2015).
Classification: U70 N80 G10
2
Notes on Pythagorean tetrahedron. (English)
Acta Math. Nitriensia 1, No. 1, 145-150 (2015).
Classification: G45
3
Notes on solution of Apollonius’ problem. (English)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 17. Proceedings of the 12th Nitra mathematics conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, June 19, 2014. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0613-6). Prírodovedec 578, 181-188 (2014).
Classification: G45 G55 G95
4
Pupils’ solutions of a geometric problem from a mathematical competition. (English)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 17. Proceedings of the 12th Nitra mathematics conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, June 19, 2014. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0613-6). Prírodovedec 578, 143-148 (2014).
Classification: D53 G43 D73
5
Acta Mathematica 17. Proceedings of the 12th Nitra mathematics conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, June 19, 2014. (English)
Prírodovedec 578. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0613-6). 210~p. (2014).
Classification: A60 D10 G10 I10 M10 K10
6
Active learning of geometry through topographical tasks. (Aktívne učenie sa geometrie prostredníctvom topografických prác.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 16. Zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0365-4). Prírodovedec 532, 210-217 (2013).
Classification: G99
7
Construction tasks in the national program for education and Test 9. (Konštrukčné úlohy v štátnom vzdelávacom programe a Testovaní 9.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 90-93 (2013).
Classification: G53 G83 D33
8
Technical imagination in geometry and its teaching using DGS. (Technická predstavivosť v geometrii a jej výučbe pomocou DGS.) (Slovak. English summary)
Vidermanová, Kitti (ed.) et al., Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0471-2). Prírodovedec 557, 69-73 (2013).
Classification: G40 C30 U70 M50
9
Proofs in using DGS. (Dôkazy vo výučbe geometrie s podporou DGS.) (Slovak. English summary)
Vidermanová, Kitti (ed.) et al., Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0471-2). Prírodovedec 557, 63-68 (2013).
Classification: G40 U70
10
More serious construction tasks solved by the similarity method. (Náročnejšie konštrukčné úloh riešené metódou podobnosti.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 68-72 (2013).
Classification: G40 D70 G80 G50
11
Construction tasks in the Lobatchevsky plane on Poincaré’s model. (Konštrukčné úlohy v Lobačevského rovine na Poincarého modeli.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 62-67 (2013).
Classification: G40 G80
12
Training of students spatial imagination using tetrahedra. (“Tréning" priestorovej predstavivosti žiakov s využitím štvorstena.) (Slovak. English summary)
Vidermanová, Kitti (ed.) et al., Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0471-2). Prírodovedec 557, 31-37 (2013).
Classification: C30 G40 U70
13
Word and construction problems as a resource to develop logical thinking. (Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia.) (Slovak)
Prírodovedec 516. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). (2013).
Classification: A60 F90 G50
14
Acta Mathematica 16. Proceedings of the 11th Nitra mathematics conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, June 27, 2013. (Acta Mathematica 16. Zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie.) (Slovak, Czech, English. English summary)
Prírodovedec 532. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0365-4). 264~p. (2013).
Classification: A60 D10
15
Activities and manipulations in teaching the geometry of solids. (Aktivity a manipulácie vo vyučovaní geometrie telies.) (Slovak)
Prírodovedec 536. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra; Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0389-0). 80~p. (2013).
Classification: G10
16
Selected chapters of mathematical didactics. (Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky.) (Slovak)
Prírodovedec 548. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0438-5). 220~p. (2013).
Classification: D13
17
Geometria telies\dots všeobecne a pútavo. (Geometry of solids\dots generally and engaging.) (Slovak)
Prírodovedec 505. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 987-80-558-0106-3). 160~p. (2012).
Classification: G15
18
Geometry IV. Circle Inversion. (Geometria IV. Kružnicová inverzia.) (Slovak)
Prírodovedec 497. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 987-80-558-0059-2). 73~p. (2012).
Classification: G10
19
Tetrahedra’s classification using described parallelepipeds. (Klasifikácia štvorstenov podl’a im opísaného rovnobežnostena.) (Slovak. English summary)
Vallo, Dušan (ed.) et al., Nové trendy výučby stereometrie v príprave budúcich učitel’ov matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0047-9). Prírodovedec 492, 59-63 (2012).
Classification: G45 G95
20
first | previous | 1 21 41 | next | last

Result 1 to 20 of 44 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!