History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 | next | last

Result 1 to 20 of 23 total

Research on the analysis of drawings and exploring the properties of functions. (Z badań nad analizą rysunku i odkrywaniem własności funkcji.) (Polish. English summary)
Ann. Univ. Paedagog. Crac. 141, Stud. Didact. Math. Pertin. 5, 95-104 (2013).
Classification: I20 I40
1
Research on developing the basic concepts of mathematical analysis in mathematics students. (O badaniach nad kształtowaniem się u studentów matematyki podstawowych pojęć analizy matematycznej.) (Polish. English summary)
Ann. Univ. Paedagog. Crac. 141, Stud. Didact. Math. Pertin. 5, 105-119 (2013).
Classification: I10 C30
2
From a research on students’ difficulties in understanding the concepts of measure and integral. (Z badań nad trudnościami studentów w rozumieniu pojęcia miary i całki.) (Polish. English summary)
Ann. Univ. Paedagog. Crac. 110, Stud. Didact. Math. Pertin. 4, 139-154 (2012).
Classification: I55 D75
3
Examples of problems from different branches of mathematics indispensable to the study of measure theory. (Przykłady zagadnień z różnych działów matematyki niezbędnych do studiowania teorii miary.) (Polish. English summary)
Ann. Univ. Paedagog. Crac. 110, Stud. Didact. Math. Pertin. 4, 31-59 (2012).
Classification: I55 E65
4
On the control of the comprehension of some basic concepts of calculus. (O pewnym sposobie kontroli rozumienia wybranych pojęć z analizy matematycznej przez studentów studiów matematycznych.) (Polish. English summary)
Ann. Univ. Paedagog. Crac. 110, Stud. Didact. Math. Pertin. 4, 61-73 (2012).
Classification: I25 I35 D65 D75
5
Computer use in the discovery of properties of functions and their proofs. (English)
Sci. Issues, Jan Długosz Univ. Czȩst., Math. 16, 237-244 (2011).
Classification: I25 U75 D55
6
Remarks on solutions of equations with absolute value function. (English)
Sci. Issues, Jan Długosz Univ. Czȩst., Math. 16, 249-254 (2011).
Classification: H30
7
Examples of introducing chosen a concepts of mathematical analysis. (English)
Billich, Martin (ed.), Teaching mathematics. II. Innovation, new trends, research. Ružomberok: Verbum, Catholic University in Ružomberok Press (ISBN 978-80-8084-645-9/pbk). Scientific Issues, 149-154 (2010).
Classification: E40 C30 I10
8
Research on the preparation of secondary school graduates to study mathematics at the Pedagogical University in Krakow. (Przyczynek do badań nad przygotowaniem absolventów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania matematyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.) (Polish. English summary)
Ann. Univ. Paedagog. Crac. 82, Stud. Didact. Math. Pertin. 3, 167-188 (2010).
Classification: C24 C34 C44 C25 C35 C45
9
From research on the implementation of Lee Moore’s method to forming the idea of function. (English)
Billich, Martin (ed.), Mathematica III. Ružomberok: Catholic University, Pedagogical Faculty (ISBN 978-80-8084-423-3/pbk). Scientific Issues, 109-115 (2009).
Classification: I25 D75
10
From research on student difficulties in using the properties of functions while solving equations and inequalities. (English)
Billich, Martin (ed.), Mathematica III. Ružomberok: Catholic University, Pedagogical Faculty (ISBN 978-80-8084-423-3/pbk). Scientific Issues, 69-74 (2009).
Classification: H30 I20
11
The application of the Eisenstein summation to a double sum. (O zastosowaniu sumowania według Eisensteina do pewnej sumy podwójnej.) (Polish. English summary)
Ann. Univ. Paedagog. Crac. 65, Stud. Didact. Math. Pertin. 2, 153-157 (2009).
Classification: I30 I80
12
Different ways of defining the absolute value of a real number. (O różnych sposobach definiowania wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej.) (Polish. English summary)
Ann. Univ. Paedagog. Crac. 65, Stud. Didact. Math. Pertin. 2, 29-36 (2009).
Classification: I20 I70 I90
13
False beliefs observed during the course on mathematical anlysis. (O fałszywych przekonaniach obserwowanych na zajęciach z analizy matematycznej.) (Polish. English summary)
Ann. Univ. Paedagog. Crac. 65, Stud. Didact. Math. Pertin. 2, 213-223 (2009).
Classification: I15 C35 D75
14
Research on the profile of the graduates of mathematical studies at the Pedagogical Academy in Cracow in the years 2001-2007. (Z badań nad sylwetką absolwenta matematycznych studiów w Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2001-2007.) (Polish. English summary)
Ann. Univ. Paedagog. Crac. 65, Stud. Didact. Math. Pertin. 2, 37-50 (2009).
Classification: B50
15
Graph of the function as a tool for discovery of propositions. (Wykres funkcji jako narzȩdzie odkrywania twierdzeń.) (Polish. English summary)
\V Cernák, Igor (ed.) et al., IMEM 2009. Proceedings of the international congress on interdisciplinary relationships in the theory and practice of informatics, management, economics and mathematics, Spišská Kapitula, Slovakia, September 9‒11, 2009. Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, Faculty of Education (ISBN 978-80-8084-471-4/pbk). 633-640, electronic only (2009).
Classification: I20 R20 Reviewer: Roman Frič (Košice)
16
From research on developing concepts of different types of integrals in students of pedagogical studies. (English)
Billich, Martin (ed.) et al., Teaching mathematics. Innovation, new trends, research. Proceedings from the 15th Slovak-Czech-Polish mathematical school, Spišské, Podhradie, Slovakia, June 4‒8, 2008. Ružomberok: Catholic University, Pedagogical Faculty (ISBN 978-80-8084-418-9/pbk). Scientific Issues, 217-227 (2009).
Classification: I55 I65 D75 Reviewer: Ján Gunčaga (Ružomberok)
17
On some functional equation characterizing an indefinite integral. (O pewnym równaniu funkcyjnym charakteryzującym całkę nieoznaczoną.) (Polish. English summary)
Gunčaga, Jan (ed.), Matematika v škole dnes a zajtra. Ružomberok: Pedagogical Faculty of the Catholic University (ISBN 978-80-8084-262-8/DVD; 978-80-8084-263-5). 7 p., electronic only (2008).
Classification: I70 I50 I90 Reviewer: Ján Gunčaga (Ružomberok)
18
Remarks on the notion of the absolute value of a real number. (Uwagi dotyczące pojęcia wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej.) (Polish. English summary)
Ann. Acad. Paedagog. Crac. 36, Stud. Didact. Math. Pertin. 1, 163-185 (2006).
Classification: I24 H34 D44 D74
19
Introduction of the fundamental concepts of mathematical analysis during the classes in the first year of mathematical studies. (Z badań nad wprowadzeniem podstawowych treści analizy matematycznej podczas zajęć na l roku studiów matematycznych.) (Polish. English summary)
Ann. Acad. Paedagog. Crac. 36, Stud. Didact. Math. Pertin. 1, 229-295 (2006).
Classification: I15 D65
20
first | previous | 1 21 | next | last

Result 1 to 20 of 23 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!