History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 13 of 13 total

Geometrical conceptions and the understanding of fraction as a part of the whole. (Geometrické predstavy a chápanie zlomku ako časti celku.) (Slovak. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 15, No. 4, 179-183 (2016).
Classification: F40 C30
1
A survey on attitudes of future primary school teachers to geometry. (Prieskum postojov budúcich učiteľov primárneho vzdelávania ku geometrii.) (Slovak. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 14, No. 2, 175-178 (2015).
Classification: C29
2
Geometric figures in concept maps in primary education. (English)
Acta Math. Nitriensia 1, No. 1, 139-144 (2015).
Classification: G22
3
The development of the concepts about similarity and ratio in mathematics education. (English)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 17. Proceedings of the 12th Nitra mathematics conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, June 19, 2014. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0613-6). Prírodovedec 578, 129-134 (2014).
Classification: G10 D50
4
Development of geometric conceptions about the Pythagorean theorem. (Rozvoj geometrických predstáv o Pytagorovej vete.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 16. Zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0365-4). Prírodovedec 532, 167-172 (2013).
Classification: G40 C30 D40
5
Problem posing in maths through problem solving. (Tvorba matematických úloh cestou ich riešenia.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 46-51 (2013).
Classification: D50
6
Selected chapters of mathematical didactics. (Vybrané kapitoly z didaktiky matematiky.) (Slovak)
Prírodovedec 548. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0438-5). 220~p. (2013).
Classification: D13
7
Some key ideas about the development of mathematical concepts. (Niektoré kl’účové názory na rozvoj matematických predstáv.) (Slovak)
Prírodovedec 511. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0127-8). 82~p. (2012).
Classification: C32
8
Various approaches to creation of geometrical tasks. (Rôzne prístupy k tvorbe geometrických úloh.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 15. Zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0135-3). Prírodovedec 515, 115-120 (2012).
Classification: D43 G13 U53 D53
9
The analysis of solutions of selected tasks in a test of the grade 6 pupils at primary school. (Analýza riešenia vybraných úloh v testovaní žiakov 6. ročníka ZŠ.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 167-174 (2011).
Classification: D72 D73 C42 C43 D52 D53 Reviewer: Lucia Rumanová (Nitra)
10
Funny geometry tasks. (Zábavné úlohy z geometrie.) (Slovak)
Prírodovedec 429. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-789-7). 90~p. (2010).
Classification: B50 G22 G23 G42 G43
11
Positional geometrical problems in the space. (Polohové úlohy zo stereometrie.) (Slovak)
Prírodovedec 309. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 987-80-8094-344-8). 86~p. (2008).
Classification: G10 F50
12
Stereometry. The Art of consideration and imagination of the space. (Stereometria. Umenie vidiet’ a predstavovat’ si priestor.) (Slovak)
Prírodovedec 271. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-180-2). 106~p. (2007).
Classification: G40
13
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 13 of 13 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!