History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 10 of 10 total

Modern methods of teaching mathematics in the preparation of future teachers. (Moderní metody výuky matematiky v přípravě budoucích učitelů.) (Czech. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 14, No. 2, 200-204 (2015).
Classification: U70 D39
1
Stimulating activities for the development of combinatorial thinking of first-grade pupils. (Aktivizující činnosti při rozvoji kombinatorického myšlení žáků prvního stupně základní školy.) (Czech. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 15. Zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0135-3). Prírodovedec 515, 121-126 (2012).
Classification: K20 C30 D40 D50
2
Development of combinatorial thinking of elementary school students. (English)
Sci. Issues, Jan Długosz Univ. Czȩst., Math. 16, 305-312 (2011).
Classification: C30 K20 D50
3
Problem solving in the interactive environment SMART Board. (Řešení problémův interaktivním prostředí SMART Board.) (Slovak. English summary)
Žilková, Katarína (ed.), Potenciál prostredia IKT v školskej matematike. II. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (ISBN 978-80-223-2911-8). 56-65 (2010).
Classification: D50 U50 C70
4
Presentation software in pre-service teacher education. (Prezentační software v přípravě budoucích učitelů.) (Slovak. English summary)
Žilková, Katarína (ed.), Potenciál prostredia IKT v školskej matematike. I. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (ISBN 978-80-223-2754-1). 44-53 (2009).
Classification: B50 D40
5
Brain-teasers as an instrument for development the creativity of future teachers. (English)
Billich, Martin (ed.) et al., Teaching mathematics. Innovation, new trends, research. Proceedings from the 15th Slovak-Czech-Polish mathematical school, Spišské, Podhradie, Slovakia, June 4‒8, 2008. Ružomberok: Catholic University, Pedagogical Faculty (ISBN 978-80-8084-418-9/pbk). Scientific Issues, 229-234 (2009).
Classification: B50 D49 C39 D59 Reviewer: Ján Melichar (Ružomberok)
6
Separated models of Pascal’s triangle. (Separované modely Pascalova trojúheln\'{i}ka.) (Czech)
Učitel Mat. 15, No. 1, 1-8 (2006).
Classification: K20 K30
7
Theory of graphs at the primary school. 2. (Teorie grafů na základní škole. 2.) (Czech)
Učitel Mat. 13, No. 2, 84-88 (2005).
Classification: K33
8
Theory of graphs at the primary school. 1. (Teorie grafů na základní škole. 1.) (Czech)
Učitel Mat. 13, No. 1, 9-19 (2004).
Classification: K33
9
The “set of generated problems” with a view to use the graph coding close to solving of given problems. (English)
Ann. Acad. Paedagog. Crac. 16, Stud. Math. 3, 207-214 (2003).
Classification: D50 K30 K20
10
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 10 of 10 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!