History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 7 of 7 total

High school students’ acquisition of knowledge and skills through web-based collaboration. (English)
Int. J. Technol. Math. Educ. 20, No. 3, 95-102 (2013).
Classification: D44 U54 K24
1
High school students’ acquisition of knowledge and skills through web-based collaboration. (Õpilaste teadmiste ja oskuste omandamine veebipõhise ühistöö kaudu.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 43-52 (2012).
Classification: U50 D40 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
2
Students’ reasoning strategies in proportional reasoning problems. (Õpilaste lahendusstrateegiad proportsionaalse mõtlemise ülesannetes.) (Estonian)
Koolimatemaatika, No. 39, 23-36 (2012).
Classification: F83 E53 Reviewer: Lea Lepmann (Tartu)
3
Development of proportional reasoning. (Proportsionaalse mõtlemise areng.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika, No. 38, 34-39 (2011).
Classification: F43 F83 C33 Reviewer: Katrin Kokk (Tartu)
4
Operations with rational numbers in grades 5 to 7. (Tehted ratsionaalarvudega 5.-7. klassides.) (Estonian. English summary)
Koolimatemaatika (37), 18-23 (2010).
Classification: F43 D73 C43 Reviewer: Hannes Jukk (Tartu)
5
Students’ understandings of rational number representations. (Ratsionaalarv ja selle erinevad esitusviisid.) (Estonian)
Koolimatemaatika (36), 68-74 (2009).
Classification: F44 C34 C74 Reviewer: Tiit Lepmann (Tartu)
6
Multiplicative reasoning as a problem. (Multiplikatiivne mõtlemine ‒ probleem koolimatemaatikas.) (Estonian)
Koolimatemaatika (35), 29-33 (2008).
Classification: C33 Reviewer: Jüri Afanasjev (Tartu)
7
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 7 of 7 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!