History


Help on query formulation
School leaving exam ‒ second edition. (Mała matura ‒ druga edycja.) (Polish)
Matematyka 66, No. 8, 27-37 (2013).
Summary: Mała matura ‒ w II Rzeczypospolitej egzamin kończący edukację w czteroletnim gimnazjum, wprowadzony po reformie edukacji z 1932 roku.
Classification: D63 B23 B73
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!