Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 3 of 3 total

Interpretation of a diffuse verbal task. (Interpretácia jednej difúznej slovnej úlohy.) (Slovak. English summary)
Obz. mat. fyz. inform. 45, No. 2, 1-8 (2016).
Classification: A20 D50
1
The use of computer simulation of didactic games in teaching probability. (Využitie počítačovej simulácie didaktickej hry vo vyučovaní pravdepodobnosti.) (Slovak. English summary)
Obz. mat. fyz. inform. 42, No. 2, 1-10 (2013).
Classification: K54 U64 U74 D44
2
Simulation of random events in teaching probability and statistics. (English)
Obz. mat. fyz. inform. 41, No. 4, 21-35 (2012).
Classification: K54 U64
3
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 3 of 3 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!