History


Help on query formulation
Training a pupil with dyspraxia in basic arithmetic skills. (Trening osnovnih aritmetičnih veščin pri učencu z dispraksijo.) (Slovenian. English summary)
Mat. Šoli 22, No. 1-2, 24-32 (2016).
Summary: The article describes the connection between learning difficulties and dyspraxia. Pupils with dyspraxia often have difficulties in mathematics as a result of their problems with visual-spatial perception, orientation on the number line, and understanding of mathematical language. It presents the training of a pupil with dyspraxia who is experiencing great difficulties in mathematics, as he has not yet fully mastered some of the basic arithmetic skills although he is already in the 5th grade. It shows the tools and strategies which the pupil assimilated during training.
Summary: V članku opisujem povezavo med učnimi težavami in dispraksijo. Učenci, ki imajo dispraksijo, imajo pogosto težave pri matematiki, ki so posledica težav z vidno-prostorskim zaznavanjem, orientacijo na številskem traku, razumevanjem matematičnega jezika. Predstavljen je trening pri učencu, ki ima dispraksijo in velike težave pri matematiki, saj v 5. razredu še nima popolnoma usvojenih nekaterih osnovnih aritmetičnih veščin. Prikazani so pripomočki in strategije, ki jih je učenec usvojil med treningom.
Classification: C93 C43 D73 F33 U63
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!