History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 2 of 2 total

Geometric ideas of future teachers for pre-primary and primary education. (Geometrické predstavy budúcich učitel’ov pre predprimárne a primárne vzdelávanie.) (Slovak. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 15, No. 4, 65-69 (2016).
Classification: G10
1
E-courses on teaching mathematics in the study of pre-school and elementary pedagogy. (E-kurzy vo vyučovaní matematiky v štúdiu predškolskej a elementárnej pedagogiky.) (Slovak. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 14, No. 2, 67-70 (2015).
Classification: U59
2
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 2 of 2 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!