History


Help on query formulation
first | previous | 1 21 41 | next | last

Result 1 to 20 of 58 total

What you maybe don’t know about the sum $1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k$. (Co možná o součtu $1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k$ nevíte.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 21, No. 9, 521-523 (2012).
Classification: I30
1
On the placement of parantheses in product of $n$ factors. (O rozmisťování závorek v součinu $n$ činitelů.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 20, No. 8, 462-464 (2011).
Classification: K20
2
Combinatorial numbers and the sum $\sum{j(j+1)(j+2)\cdots(j+k-1)}$. (Kombinační čísla a součet $\sum{j(j+1)(j+2)\cdots(j+k-1)}$.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 20, No. 7, 399-401 (2011).
Classification: I30
3
The golden number and the limits of two progressions. (Zlaté čislo a limity dvou posloupností.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 3, 146-149 (2011).
Classification: G90 I30
4
On the number sequences $(a_n) $ with terms $a_1=\sqrt{a}$, $a_2=\sqrt{a+\sqrt{a}}$, $a_3=\sqrt{a+\sqrt{a+\sqrt{a}}} $. (O číselných posloupnostech $(a_n) $ se členy $a_1=\sqrt{a}$, $a_2=\sqrt{a+\sqrt{a}}$, $a_3=\sqrt{a+\sqrt{a+\sqrt{a}}} $.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 19, No. 8, 456-459 (2010).
Classification: I30
5
The number $π$ as an infinite product. (Číslo $π$ ve tvaru nekonečného součinu.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 19, No. 6, 329-332 (2010).
Classification: I30 F50
6
Roots of natural numbers and sums of consecutive odd numbers. (Mocniny přirozených čisel a součty lichých čisel po sobě jdoucích.) (Czech)
Učitel Mat. 18, No. 2, 86-88 (2010).
Classification: F34 F64
7
The proof I like. (Důkaz, který se mi líbí.) (Czech)
Učitel Mat. 19, No. 1, 14-15 (2010).
Classification: E50 I20
8
Was Euclid financially literate? (Byl Eukleides finančně gramotný?) (Czech)
Učitel Mat. 18, No. 4, 252-254 (2010).
Classification: A30
9
Notes on number $e$, the harmonic series and the Euler constant. (O čísle $e$, harmonické řadě a také o Eulerově konstantě.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 18, No. 9, 524-528 (2009).
Classification: I3O
10
Sum of power series with Fibonacci numbers as coefficients. (Součet nekonečné mocninné řady, jejíž koeficienty jsou Fionacciho čísla.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 18, No. 6, 327-330 (2009).
Classification: I30
11
What must be included in textbooks. (Co musí (?) obsahovat učebnice.) (Czech)
Učitel Mat. 17, No. 1, 53-55 (2008).
Classification: U20 A40
12
Three problems oriented to the pigeonhole principle. (Přihrádkový princip ve třech úlohách.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 17, No. 8, 328-335 (2008).
Classification: K20 E50
13
Can the sum of the harmonic series be a whole number? (Mů že být částečný součet harmonické řady celé číslo?) (Czech)
Učitel Mat. 17, No. 1, 9-10 (2008).
Classification: I40 H70
14
On integers $k, m, n$, fulfilling relation: $(1+2+3+ \dots +k)+(1+2+3+\dots+m)=(1+2+3+\dots+n) $. (O číslech $k, m, n$, pro něž platí: $(1+2+3+\dots+k)+(1+2+3+\dots+m)=(1+2+3+\dots+n) $.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 18, No. 3, 136-138 (2008).
Classification: I30
15
A note on the coefficients of the expansion of ${(1+x+x^2)}^n $. (O koeficientech rozvoje výrazu ${(1+x+x^2)}^n $.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 17, No. 6, 330-334 (2008).
Classification: H30 I30
16
Solving math problems. (Řešení matematických různic.) (Czech)
Učitel Mat. 16, No. 2, 125-128 (2008).
Classification: D50 H30
17
Power series and sequences defined recursively. (Mocninné řady a posloupnosti určené rekurentn ve.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 16, No. 7, 391-396 (2007).
Classification: I30
18
Sets of points defined by the squares of the distance from given points. (Množiny bodů určené druhými mocninami vzdáleností od daných bodů.) (Czech)
Mat. Fyz. Inform. 16, No. 8, 449-454 (2007).
Classification: G90
19
On points which are similar to the North Pole and on parallels. (O bodech podobných severnímu pólu a také o rovnoběžkách.) (Czech)
Učitel Mat. 15, No. 3, 129-132 (2007).
Classification: A80 G90 M50 Reviewer: Karel Zavřel (Prague)
20
first | previous | 1 21 41 | next | last

Result 1 to 20 of 58 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!