History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 8 of 8 total

Motivation to geometry at high school of visual arts. (English)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 17. Proceedings of the 12th Nitra mathematics conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, June 19, 2014. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0613-6). Prírodovedec 578, 149-153 (2014).
Classification: G10 M80 C20
1
Teaching isometries based on van Hiele model of geometric thought. (English)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 11-18 (2013).
Classification: G50 G80
2
Duality of Platonic solids in teaching geoemtry. (Dualita Platónových telies vo vyučovaní geometrie.) (Slovak. English summary)
Vidermanová, Kitti (ed.) et al., Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0471-2). Prírodovedec 557, 5-11 (2013).
Classification: G40
3
Using single models to create basic geometric knowledge. (Využitie separaovaných modelov k vytváraniu základných geometrických poznatkov.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 16. Zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0365-4). Prírodovedec 532, 17-22 (2013).
Classification: D40 U60 G20 G40
4
Activities and manipulations in teaching the geometry of solids. (Aktivity a manipulácie vo vyučovaní geometrie telies.) (Slovak)
Prírodovedec 536. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra; Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0389-0). 80~p. (2013).
Classification: G10
5
Geometria telies\dots všeobecne a pútavo. (Geometry of solids\dots generally and engaging.) (Slovak)
Prírodovedec 505. Nitra: Constantine The Philosopher Univesity in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 987-80-558-0106-3). 160~p. (2012).
Classification: G15
6
Development of spatial imagination using manipulatives with Archimedean solids. (Rozvíjanie priestorovej predstavivosti prostredníctvom manipulácie s Archimedovskými telesami.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 15. Zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0135-3). Prírodovedec 515, 37-42 (2012).
Classification: D45 G45 U65
7
Discovering ellipses by manipulation with circles. (Objavovanie elipsy manipuláciou s kružnicami.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 41-46 (2011).
Classification: G44 G74 D54 Reviewer: Ondrej Šedivý (Nitra)
8
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 8 of 8 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!