History


Help on query formulation
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 9 of 9 total

Notes on Pythagorean tetrahedron. (English)
Acta Math. Nitriensia 1, No. 1, 145-150 (2015).
Classification: G45
1
Notes on solution of Apollonius’ problem. (English)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 17. Proceedings of the 12th Nitra mathematics conference, Department of Mathematics, Faculty of Natural Sciences, Constantine The Philosopher University in Nitra, Slovakia, June 19, 2014. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0613-6). Prírodovedec 578, 181-188 (2014).
Classification: G45 G55 G95
2
Proofs in using DGS. (Dôkazy vo výučbe geometrie s podporou DGS.) (Slovak. English summary)
Vidermanová, Kitti (ed.) et al., Aktivizujúce prvky vo výučbe matematiky. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0471-2). Prírodovedec 557, 63-68 (2013).
Classification: G40 U70
3
More serious construction tasks solved by the similarity method. (Náročnejšie konštrukčné úloh riešené metódou podobnosti.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Slovné a konštrukčné úlohy ako prostriedok k rozvoju logického myslenia. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0238-1). Prírodovedec 516, 68-72 (2013).
Classification: G40 D70 G80 G50
4
Neurodidactics and mathematics education. (Neurodidaktika a vyučovanie matematiky.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 16. Zborník príspevkov z XI. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0365-4). Prírodovedec 532, 197-202 (2013).
Classification: D20 C80 C20
5
Visualization in math teaching ‒ the concept of percentages. (Vizualizácia vo výučbe matematiky ‒ koncept percentuálneho počtu.) (English. Slovak summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Acta Mathematica 15. Zborník príspevkov z X. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-558-0135-3). Prírodovedec 515, 173-178 (2012).
Classification: F84 U74 D44
6
Let’s discover the net of a tetrahedron. (Objavujeme siet’ štvorstena.) (Slovak. English summary)
Šedivý, Ondrej (ed.) et al., Zborník vedeckých príspevkov z IX. nitrianskej matematickej konferencie. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-958-7). Prírodovedec 476, 231-236 (2011).
Classification: G40 U60 Reviewer: Ondrej Šedivý (Nitra)
7
Diophantine equations and their solution methods. (Diofantické rovnice a metódy ich riešenia.) (Slovak)
Prírodovedec 452. Nitra: Constantine The Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences (ISBN 978-80-8094-896-2). 125~p. (2011).
Classification: F30 D50
8
Parabola in applications and its applets in the software GeoGebra. (Parabola v aplikačných príkladoch a ich aplety v programe GeoGebra.) (Slovak. English summary)
Žilková, Katarína (ed.), Potenciál prostredia IKT v školskej matematike. II. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave (ISBN 978-80-223-2911-8). 75-81 (2010).
Classification: D50 G40 U50
9
first | previous | 1 | next | last

Result 1 to 9 of 9 total

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!