History


Help on query formulation
Combinatorics: more than tricks. (Combinatoriek: meer dan trucjes.) (Dutch)
Euclides 90, No. 3, 12-15 (2014).
Summary: Mark Timmer en Nellie Verhoef blikken terug op een Lesson Study in 4 havo waarin geexperimenteerd werd met het introduceeren van telproblemen. In plaats van één voor één de combinatorische concepten uit het boek aan te leren, werden de leerlingen in het diepe gegooid, met verrassende rasultaten en observaties.
Classification: K20
Keywords: combinatorics
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!