History


Help on query formulation
Pythagoras with cosines. (Pythagoras met cosinussen.) (Dutch)
Euclides 91, No. 6, 18-19 (2016).
Summary: Zonder twijfel is de stelling van Pythagoras de bekendste stelling uit de meetkunde. Velen zullen zich zonder moeite de magische formule $a^2+b^2=c^2$ herinneren Misschien weten ze ook nog dat het gaat over rechthoekige driehoeken met rechthoekszijden van lengte $a$ en $b$ en een hypotenusa (schuine zijde) van lengte $c$.
Classification: G60
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!