History


Help on query formulation
Which percentage of triangles actually is acute-angled? (Welk percentage driehoeken is nu eigenlijk scherphoekig?) (Dutch)
Euclides 91, No. 7, 38-39 (2016).
Summary: Up [the author, ibid. 91, No. 4, 27‒28 (2016; ME 2016e.00700)] is een aantal reacties gekomen die mogelijk de lezer verder helpen op onderzoek te gaan en zeker leerlingen tot redeneringen of simulaties kunnen aansporen. Fred Muijrers komt nog een keer op de stokjesdriehoeken terug.
Classification: G40
Keywords: triangles
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!