History


Help on query formulation
Challenging problems. Lots of ladders. (Uitdagende problemen. Ladderzat.) (Dutch)
Euclides 91, No. 4, 22-25 (2016).
Summary: Een kunstwerk dat Jacques Jansen tijdens zijn vakantie zag inspireerde hem om op zoek te gaan naar wiskundige ladderproblemen. Veel problemen waarin een lijnstuk met al dan niet bekende lengte voorkomt, kunnen als een ladderprobleem opgevat worden.
Classification: G40 G60
Keywords: ladder problem
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!