History


Help on query formulation
How Wallis came to his product. (Hoe Wallis aan zijn product kwam.) (Dutch)
Euclides 91, No. 6, 7-11 (2016).
Summary: Martin Kindt schrijft deze keer over een van de merkwaardigste formules uit de wiskunde: het product van Wallis. Het betreft hier een oneindig voortlopend patroon van breuken waarvan het product de uitkomst $4/π$ heeft. Je kunt dit vinden in universitaire leerboeken en collegedictaten als gevolg van een garaffineerd spel met integralen. Maar Wallis vond zijn product vóór de uitvinding van de differentiaal- en integraalrekening!
Classification: F60 F50
Keywords: Wallis product; $π$
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!