History


Help on query formulation
Fractions on the slope. I. (Breuken op de helling. I.) (Dutch)
Euclides 90, No. 5, 11-15 (2015).
Summary: In het basisonderwijs worden concrete modellen gebruikt om breuken grijpbaar te maken. Voor het automatiseren van rekenregels is minder aandacht. In de wiskunde van met name het havo/vwo speelt het opereren met breuken of breukvormen een rol Misschien is het een idee om het opfrissen en uitbouwen van breukrekenen te combineren met het begrip helling.
Classification: F40
Keywords: fractions
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!