History


Help on query formulation
Sums with fractions. (Sommen met stambreuken.) (Dutch)
Euclides 89, No. 5, 18-23 (2014).
Summary: De voordracht van Martin Kindt op de NVvW-studiedag 2013 had are titel ‘uitvinden en oefenen’. Deze activiteiten worden dikwijls gezien als uitersten in het spectrum van het wiskundeonderwijs. Om te tonen dat deze uitersten elkaar kunnen raken, koos hij voorbeelden uit drie wiskundige oerthema’s: Egyptische breuken, pythagorese drietallen en de vierkantsvergelijking. In drie artikelen werkt hij elk van die thema’s wat nader uit.
Classification: F40 H20
Keywords: fractions; sums
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!