History


Help on query formulation
Witnesses. Lobatto’s lessons. (Getuigen. Lobatto’s lessen.) (Dutch)
Euclides 91, No. 4, 10-11 (2016).
Summary: Wiskundeonderwijs bestaat al eeuwen. Niet on dezelfde manier, niet met dezelfde doelen, en niet met hetzelfde idee achter het nut van dat onderwijs, maar op een bepaalde manier heeft het bestaan. Biografieën, aantekeningen, artefacten, films en boeken getuigen van dat onderwijs. In de serie Getuigen behandelt Danny Beckers dergelijke historische snippers, en plaatst hun betekenis in de context van die tijd.
Classification: A30 U20
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!