History


Help on query formulation
Teaching for the future. Looking back! (Onderwijs voor de toekomst. Kijk eens achterom!) (Dutch)
Euclides 91, No. 2, 4-6 (2015).
Summary: In de vorige Euclides zijn de laatste centrale examens uitgebreid besproken. Maar hebben deze examens altijd de status gehad die ze nu hebben? Waar komen ze vandaan en vooral ook; waarom? Jenneke Krüger beschrijft de rol van de docenten in de examinering door de eeuwen heen.
Classification: A30
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!