History


Help on query formulation
Large circles on world maps. (Grootcirkels op wereldkaarten.) (Dutch)
Uitwiskeling 31, No. 3, 9-14 (2015).
From the text: Op het leerplan aardrijkskunde van de derde graad aso staan voor de leerlingen met drie graaduren aardrijkskunde enkele keuzethema’s waaronder kaartprojecties en GIS-toepassingen (grafische informatiesystemen). In onze school maken deze leerlingen in enkele lessen kennis met de klassieke kaartprojecties: de vlakke projectie, de cilinderprojectie, de kegelprojectie\dots.
Classification: M50 G40 G90
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!