History


Help on query formulation
Searching for an alternative to the present education system. (Poszukiwanie alternatywy dla obecnego systemu edukacji.) (Polish. English summary)
Stud. Sci. Fac. Paedagog. 14, No. 2, 116-120 (2015).
Summary: Mathematics education is one of the most important areas of school education. In the face of brand new civilization challenges, the role of mathematics education is being enhanced but its effects do not meet social expectations. Based on the research done on the mathematical talents of children, the teaching system in schooling bears the blame for the society’s mathematical illiteracy. Not only the mathematical talents but also the children’s creative and intellectual potential are wasted in schooling. The present schooling on the grounds of the general teaching method is much more commonly criticized. In the article, the search for an alternative for the present education system will be presented with special respect to elementary mathematics education.
Summary: Edukacja matematyczna jest jednym z najważniejszych obszarów szkolney edukacji. Wobec coraz to nowych wyzwań cywilizacyjnych rej rola ciągle wzrasta ale efekty dalekie są od oczekiwań. Jak pokazują badania uzdolnień matematycznych dzieci winę zu analfabetyzm matematyczny znacznej części społeczeństwa ponosi system nauczania w szkołach. Trwonienie w szkole potencjału twórczego i intelektualnego dzieci dotyczy nie tylko ich uzdolnień matematycznych. Coraz powszechniejsza krytyka obecnej szkoły dotyczy w ogóle sposobu nauczania. W artykule przedstawione zostaną pewne poszukiwania alternatywy dla obecnego systemu edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej.
Classification: D40 B20
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!