History


Help on query formulation
Historical background of the importance of mathematics in vocational programs. (Historisk bakgrund till matematikens betydelse i yrkesprogrammen.) (Swedish)
Bergsten, Christer (ed.) et al., Perspectives on mathematical knowledge. Proceedings of MADIF 6, the 6th Swedish mathematics education research seminar, Stockholm, Sweden, January 29‒30, 2008. Linköping: Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning (ISBN 91-973934-5-2/pbk). Skrifter vrån Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning (SMDF) 6, 51-62 (2009).
Summary: Under de senaste 150 åren har yrkesutbildningen förändrats drastiskt i Sverige samtidigt som matematikens roll i yrkeslivet har utvecklats. Vi har gått från skråväsendet till ett modernt gymnasieprogram där alla elever studerar matematik. Skolreformer har avlöst varandra. Lärarnas yrkesroll inom yrkesutbildningen har förändrats från att vara förebilden och praktikern till att även vara teoretikern. Även yrkesläraren ska verka som matematiklärare och integrera yrkesämnet med matematiken. Lärarutbildningen har inte hängt med i denna utveckling, men utvecklingsprojekt har bedrivits för att hjälpa lärarna ute på skolorna för att genomföra det nya uppdraget. Elevens roll har förändrats allt eftersom utbildningen har teoretiserats. Matematikens roll har förändrats från allmän räkning och yrkesräkning till ett kärnämne som alla elever studerar. Just detta är något som ifrågasätts i den politiska debatten idag. Vi väntar dessutom på förslag om en reformerad tredelad gymnasieskola som skall formas med tre utbildningsvägar, en högskoleförberedande, en yrkesförberedande och en lärlingsutbildning.
Classification: A30 D37 M20
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!