History


Help on query formulation
Continuity of functions. (Ciągłość funkcji.) (Polish)
Matematyka 66, No. 11, 59-61 (2013).
Summary: Czy tangens jest funkcją ciągłą? ‒ to pytanie jest źle postawione. To, czy funkcja jest ciągła czy nie zależy od tego jaką przyjmiemy definicję.
Classification: I20
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!