History


Help on query formulation
Mathematics in vocations and vocational education, historical and contemporary view. (Matematik i yrke och yrkesutbildning historiskt och i nutid.) (Swedish)
Grevholm, Barbro (ed.) et al., Nordic research in didactics of mathematics: past, present and future. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-39348-9/pbk). 379-394 (2013).
Summary: I Sverige har stora reformer inom utbildningsväsendet skett de senaste åren. Yrkesförberedande program enligt läroplanen 1994 har blivit yrkesprogram i gymnasiereformen 2011 och lärarexamen för yrkeslärare ger inte högskoleexamen. Matematikämnet på gymnasiet har delats in i olika kurser och första kursen ges i tre varianter där varje variant hör till specifika program som eleven läser. Syftet med detta kapitel är att beskriva vad som framför allt skett inom gymnasieskolan och i lärarutbildningen när det gäller yrkesutbildning och diskutera vilka konsekvenser detta kan få för matematikkunnande och undervisning. För att kunna diskutera dessa förändringar i nutid avseende hinder och möjligheter ger jag ett i huvudsak svenskt historiskt perspektiv på matematikämnet i yrkesutbildningarna där ämnet matematik inte varit självklart i yrkesutbildningar och där yrkestillämpningar inte har varit självklara i matematikämnet. En forskningsöversikt belyser även hur matematikinnehållet framträder eller döljs i yrken och i yrkesutbildning.
Classification: B30 A30 B50
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!